home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Volné pozice

Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost TEMEX, spol. s r. o., IČO: 42767873, Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, jakožto Správce, manuálně zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete Správci své osobní údaje. Zobrazit více…

Rozsah osobních údajů, k jejichž zpracování dává Subjekt údajů souhlas:

  1. akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště
  2. elektronické kontaktní údaje a údaje o telefonním čísle: e-mailová adresa, telefon, mobilní telefon
  3. údaje o vzdělání: označení vzdělávacích zařízení od základního vzdělání po nejvyšší dosažené vzdělání
  4. údaje o praxi: označení dosavadních zaměstnavatelů
  5. další osobní údaje výslovně uvedené v přiloženém životopise
  6. další osobní údaje výslovně uvedené v přiloženém personálním dotazníku

Účel zpracování:

Subjekt údajů souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Správce za účelem realizace výběrového řízení vedené Správcem.


Doba zpracování:

Subjekt údajů souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Správce po dobu realizace výběrového řízení.


Poučení o právech subjektu údajů:

Subjekt údajů může poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat, vcelku či pouze z jeho části, a to stejně jednoduchým způsobem, jako byl udělen: telefonicky, osobně v sídle Správce či v písemné podobě. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě vznést námitku omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Subjekt údajů tímto souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Správce, a to výlučně pro účely výše uvedené. Osobní údaje budou ze strany Správce zpracovávány na základě tohoto souhlasu, který je právním základem pro jejich zpracování. Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nepovinné a v případě jejich neposkytnutí nehrozí Subjektu údajů žádná újma, avšak ze strany Správce nebude možno bez těchto údajů Subjekt údajů v souvislosti s novou pracovní pozicí kontaktovat. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány manuálně, a to zařazením přiloženého životopisu do evidence uchazečů o zaměstnání vedené Správcem.

 


Strojní mechanik/mechatronik

Pro naši divizi „Stroje“, specializující se na vývoj, konstrukci a výrobu zaměřenou na jednoúčelové stroje a výrobní linky, které se sériově nikde na světě nevyrábí, hledáme schopného „STROJNÍHO MECHANIKA/MEC­HATRONIKA“ se zkušenostmi s realizací montážních zakázek typu:

Co je náplní práce na této pozici?

Jaké znalosti a dovednosti by jsi měl/a mít, jaká jsou kritéria?

Datum nástupu: ihned nebo dle domluvy

„LIDÉ NEJSOU STROJE NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ. JSOU KONKURENČNÍ VÝHODOU A BUDOUCNOSTÍ TEMEXU.“

Svým zaměstnancům nabízíme:

„Svým zaměstnancům neslibujeme, ale dáváme jim prostor…“

Od svých zaměstnanců očekáváme:

Máte o pozici výše zájem? Napište nám…

 

 

* – povinné údaje

 

Programátor/-ka PLC

Pro naši divizi „Automatizace“ hledáme schopného „PROGRAMÁTORA/-KU“ průmyslové automatizace – PLC.

Co je náplní práce na této pozici?

Jaké znalosti a dovednosti by jsi měl/a mít, jaká jsou kritéria?

Datum nástupu: ihned nebo dle domluvy

„LIDÉ NEJSOU STROJE NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ. JSOU KONKURENČNÍ VÝHODOU A BUDOUCNOSTÍ TEMEXU.“

Svým zaměstnancům nabízíme:

„Svým zaměstnancům neslibujeme, ale dáváme jim prostor…“

Od svých zaměstnanců očekáváme:

Máte o pozici výše zájem? Napište nám…

 

 

* – povinné údaje

 

Konstruktér/-ka JÚS

Pro naši divizi „Stroje“, specializující se na vývoj, konstrukci a výrobu zaměřenou na jednoúčelové stroje a výrobní linky, které se sériově nikde na světě nevyrábí, hledáme schopného „KONSTRUKTÉRA/-KU JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ“.

Co je náplní práce na této pozici?

Jaké znalosti a dovednosti by jsi měl/a mít, jaká jsou kritéria?

Datum nástupu: ihned nebo dle domluvy

„LIDÉ NEJSOU STROJE NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ. JSOU KONKURENČNÍ VÝHODOU A BUDOUCNOSTÍ TEMEXU.“

Svým zaměstnancům nabízíme:

„Svým zaměstnancům neslibujeme, ale dáváme jim prostor…“

Od svých zaměstnanců očekáváme:

Máte o pozici výše zájem? Napište nám…

 

 

* – povinné údaje


mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI