home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Napsali o nás | Vždy o krok napřed… | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Vždy o krok napřed… | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Vždy o krok napřed… | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Vždy o krok napřed… | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Vždy o krok napřed… | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Vždy o krok napřed… | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Vždy o krok napřed… | Temex

Vždy o krok napřed…

Zdá se vám, že úvodní motto zní trošku jako z minulých časů? Možná, ale v tomto případě je opravdu namístě. Pokud spojíte vývoj a realizaci takovým způsobem, že oba procesy mohou u kteréhokoliv projektu probíhat souběžně, podstatně tím zkrátíte dobu realizace jakéhokoliv zařízení a jste vlastně o krok napřed.

Stejné krédo si vzali za své i ve společnosti Temex.Společnost vznikla v roce 1991 „na zelené louce“ bez kapitálu, ale také bez úvěru. Původním záměrem byla obchodně-technická činnost v oblasti automatizace a vzduchotechniky, postupem doby se ale společnost vypracovala do pozice středně velké firmy více než 100 zaměstnanci. Stále však jde o ryze českou společnost, jejíž aktivity tvoří čtyři nosné pilíře, zastoupené divizemi Automatizace, Vzduchotechnika, Stroje a Prodej. Na jednoduchém příkladu si ukážeme, jak zde tvrzení o kroku napřed uvádí do praxe. Okolo své osy. Nebudeme točit zeměkoulí, ale něčím jednodušším – obyčejným šroubkem, který budeme šroubovat do kontaktu. Zdá se vám to prosté, že byste nad tím mávli rukou? Zkuste tedy vymyslet řešení podle následujícího zadání: Navrhněte konstrukci jednoúčelového stroje pro zašroubování šroubku s příložkou do tří typů mosazných kontaktů. Kontrolujte správnost zašroubování. Vyhovující i nevyhovující komplety musí být roztříděny samostatně. Obsluha doplňuje manuálně vstupní zásobníky jednotlivými díly a odebírá naplněné výstupní zásobníky s vyhovujícími i nevyhovujícími komplety.

Vše musí proběhnout v taktu do dvou sekund (pro jeden komplet) včetně kontroly a třídění do výstupního zásobníku. Stroj musí také umožňovat připojení do podnikového systému řízení prostřednictvím sítě Profibus pro archivaci výrobních dat a parametrů.Pustíme se do toho. Návrh stroje počítá se šesti-pozicovým karuselem a jednotlivými pracovišti. Vstupní komponenty jsou do stroje dodávány vibračními předzásobníky, zásobníky a lištami. A tady začíná souběžná realizace celé-ho projektu. Nejdříve konstruktéři vytvoří základní návrh a zvolí prvky pro celkovou koncepci. V tomto případě jsou hlavními „aktéry“ pneumatické saně DGSL s tuhým a přesným vedením, vícepolohový pneuválec ADNM, kompaktní pneuválec s vedením ADNGF, pneumatická paralelní robustní chapadla HGPT a úpravny vzduchu řady MS.Komunikaci s podnikovou sítí budou zajišťovat elektrické modulární terminály CPX s připojením k průmyslové síti Profibus. Elektrické terminály CPX jsou propojeny s ventilovými terminály MPA, které ovládají všechny pneuválce a chapadla. A právě v tomto okamžiku také startuje svou činnost výrobní oddělení, které již začíná pracovat na výrobě stroje, zatímco hrubý návrh řešení dále ve vývojovém oddělení dolaďují do každého detailu.

Obě oddělení – vývojové i výrobní – již pracují na plné obrátky.TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 19 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 595 957 7­77www.temex.cz Obor činnosti: Komplexní zákaznická řešení automatizace výrobních procesů.

Není to tak jednoduché. Základem je řešení zadání pomocí otočného stolu. Na první pozici se dvěma nezávislými pneumatickými manipulátory složenými z pneuválců DGSL zakládají chapadla HGPT jednotlivé kontakty po dvou do zakládacího přípravku. Druhá pozice je servisní. Na třetí a čtvrté pozici se pomocí magnetického mechanismu nabírá šroubek s příložkou. Ten se elektrickým šroubovákem s měřením krouticího momentu šroubuje do kontaktu v zakládacím přípravku na karuselu. Na páté pozici dochází k odměřování výšky zašroubování hlavy šroubu se snímači s přesností 0,003 mm, umístěném na přesných saních DGSL. Na poslední, šesté pozici se vyrobené dobré (případně špatné) komplety třídí do výstupních zásobníků pomocí tandemového třídicího pneuválce ADNM s lineárním vedením a chapadly HGPT.

Zadání splněno s rezervou.Díky použitým přesným saním DGSL s tlumiči nárazu se podařilo splnit s dostatečnou rezervou požadovaný takt, který je ve výsledku 3,5 sekundy na dva vyrobené díly. Průběh řešení konstrukce jednoúčelového stroje tak potvrzuje pravdivost rčení, které je uvedeno v úvodu.


Článek v PDF formátu

Vždy o krok napřed... Vždy o krok napřed...mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI