home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Temex

Produkty a služby / Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Naše společnost zavedla do výroby didaktickou stavebnici elektronických obvodů s názvem T-DIDACTIC, určenou pro výuku studentů středních a vysokých škol s úplným nebo částečným elektrotechnickým zaměřením. Stavebnice pokrývá oblast elektroniky, měřicí a číslicové techniky, automatizace a mnoha dalších elektrotechnických předmětů. Díky možnosti napojení na průmyslový řídicí systém Simatic vznikl výukový systém s nepřeberným množstvím funkcí.

Produktový list

Celý koncept stavebnice je maximálně uživatelsky otevřený. Vývoj dalších modulů probíhá neustále, a to také na základě požadavků a potřeb našich zákazníků. Přehledné informace ohledně systému je možné nalézt v produktovém listě a manuálu. V případě, že máte zájem o nezávaznou prezentaci systému T-DIDACTIC, kontaktujte nás

Obchodní zastoupení: Adresa Telefon e-mail
DIDACTIC Martin s.r.o. Novomeského 5/24, 036 01 Martin, Slovensko +421 434 307 671 didactic@didactic.sk
 
příslu-šenství Manuály, návody k obsluze a údržbě a řešené úlohy - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Manuály, návody k obsluze a údržbě a řešené úlohy

V této sekci naleznete manuály a další dokumentaci k elektronickému systému T-DIDACTIC

Více »

Typ: Objednací číslo:

MAN

TD000

funkční moduly Měřicí jednotka s příslušenstvím a software - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Měřicí jednotka s příslušenstvím a software

Měřící jednotka ADDU systému T-DIDACTIC sdružuje několik měřících přístrojů a po připojení k počítači přes USB dovoluje prostřednictvím řídícího software realizovat různé typy elektrických měření.

Více »

Typ: Objednací číslo:

MJP

TD001

funkční moduly Třífázová soustava s příslušenstvím - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Třífázová soustava s příslušenstvím

Modul třífázové soustavy bezpečným způsobem simuluje třífázový napájecí zdroj a různé typy a hodnoty zátěže volitelné za pomocí zásuvných modulů, které jsou součástí příslušenství.

Více »

Typ: Objednací číslo:

SRCT

TD005

funkční moduly Motorová skupina (motor - generátor) s příslušenstvím - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Motorová skupina (motor - generátor) s příslušenstvím

Motorová skupina se skládá ze dvou mechanicky propojených stejnosměrných motorů. Jeden motor používá jako zpětnou vazbu tachodynamo a druhý motor optosnímač na TTL úrovni. Podle režimu provozu mohou oba motory pracovat jak v motorickém, tak v generátorickém režimu.

Více »

Typ: Objednací číslo:

MGP

TD017

funkční moduly Modul Simatic S7–300  - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul Simatic S7–300

Modul Simatic S7–300 představuje řídící systém Simatic S7–300 včetně vývojového software s možností přípojení k systému T-DIDACTIC a rozšíření tak jeho výukových možností o nepřeberné množství funkcí, které nám tento průmyslový systém nabízí.

Více »

Typ: Objednací číslo:

S7–300

TD037

funkční moduly Funkční generátor - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Funkční generátor

Generátor periodického sinusového nebo obdélníkového průběhu s nastavitelnou frekvencí, amplitudou a offsetem v rozsahu max. ±10 V a ± 25 mA umožňuje definovat požadovaný průběh napětí pro potřeby konkrétního zapojení.

Více »

Typ: Objednací číslo:

FG

TD002

funkční moduly Programovatelný DC zdroj - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Programovatelný DC zdroj

Programovatelný zdroj stejnosměrného napětí v rozsahu max. ±10,240 V a ± 25 mA umožňuje nastavit libovolnou hodnotu v rámci rozsahu pro potřeby konkrétního zapojení.

Více »

Typ: Objednací číslo:

PDCZ

TD003

funkční moduly Modul Simatic S7-200 - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul Simatic S7-200

Modul Simatic S7–200 představuje řídící systém Simatic S7–200 včetně vývojového software s možností přípojení k systému T-DIDACTIC a rozšíření tak jeho výukových možností o nepřeberné množství funkcí, které nám tento průmyslový systém nabízí.

Více »

Typ: Objednací číslo:

S7–200

TD036

funkční moduly Voltmetr DC a AC RMS - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Voltmetr DC a AC RMS

Voltmetr DC a RMS (root mean square-efektivní hodnota) nám umožňuje měřit velikost stejnosměrného a efektivní hodnotu střídavého napětí v rozmezí max. 20 V.

Více »

Typ: Objednací číslo:

VM

TD004

funkční moduly Modul prvků - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul prvků

Modul prvků vytváří propojovací pole elektronických prvků s implementovaným zdrojem referenčního napětí 10,000 V, Imax < 25 mA s jemný doladěním nastavení napájecího napětí.(±12,5 mV).

Více »

Typ: Objednací číslo:

MP

TD006

analogové obvody Modul bipolárního tranzistoru - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul bipolárního tranzistoru

Modul bipolárního tranzistoru představuje analogový modul s vestavěným bipolárním tranzistorem a ochrannými rezistory pro ochranu bipolárního tranzistoru.

Více »

Typ: Objednací číslo:

MBT

TD007

analogové obvody Modul operačního zesilovače - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul operačního zesilovače

Modul operačního zesilovače je určený pro analogová měření. Volbou vhodných rezistorů lze modifikovat operační síť a vytvářet tak širokou škálu jeho zapojení (např. s invertujícím nebo neinvertujícím vstupem, jako integrátor, derivátor, invertor, zapojení pro analogové sčítání a odčítání apod.

Více »

Typ: Objednací číslo:

OZ

TD008

analogové obvody Výkonový zesilovač - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Výkonový zesilovač

Výkonový zesilovač slouží pro zesílení až do hranice výstupního proudu 220 mA se zesílením A=1.

Více »

Typ: Objednací číslo:

VYKZ

TD009

analogové obvody Modul regulace - PID regulátor - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul regulace - PID regulátor

Modul regulace dovoluje vytvořit PID regulátor nebo kombinace jeho jednotlivých složek a nastavit pomocí rezistorů a kondenzátorů velikost příslušných konstant regulačního procesu.

Více »

Typ: Objednací číslo:

MRPID

TD018

analogové obvody Modul regulace - rozdílový člen - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul regulace - rozdílový člen

Modul regulace rozdílový člen obsahuje diferenční zesilovač a s výhodou se používá v regulačních obvodech k vytváření regulační odchylky mezi žádanou a skutečnou hodnotou v regulačním procesu.

Více »

Typ: Objednací číslo:

MRRC

TD019

analogové obvody Modul regulace - zpožďovací člen - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul regulace - zpožďovací člen

Modul regulace zpožďovací člen obsahuje čtveřici nezávislých zpožďovacích (setrvačné členy) členů 1. řádu s nastavitelnou časovou konstantou prostřednictvím připojitelných rezistorů a kondenzátorů. Členy jsou navzájem odděleny operačním zesilovačem a po vzájemném propojení se neovlivňují.

Více »

Typ: Objednací číslo:

MRZC

TD020

pasivní moduly Modul transformátoru - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul transformátoru

Modul transformátoru patří mezi pasivní moduly. Ve výbavě má 3 vinutí s převodovým poměrem 1:1:1 a ochranu proti přetížení pro proudy nad 250 V. Napěťově je přizpůsobem pro použití v rámci této stavebnice .

Více »

Typ: Objednací číslo:

TF

TD010

pasivní moduly Modul tyristoru - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Modul tyristoru

Modul tyristoru umožňuje sledovat chování tohoto spínacího polovodičového prvku a jednoduchou záměnou rezistorů modelovat jeho charakteristiky.

Více »

Typ: Objednací číslo:

TR

TD011

pasivní moduly Odporová dekáda 1 (20-1019 Ohm) - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Odporová dekáda 1 (20-1019 Ohm)

Modul odporové dekády dovoluje za pomocí kontravesu nastavovat proměnnou hodnotu odporu od 20–1019 Ω s krokem 1 Ω .

Více »

Typ: Objednací číslo:

ODD1

TD012

pasivní moduly Odporová dekáda 2 (1-999 kOhm) - Didaktická stavebnice T-DIDACTIC

Odporová dekáda 2 (1-999 kOhm)

Modul odporové dekády dovoluje za pomocí kontravesu nastavovat proměnnou hodnotu odporu od 1–999 kΩ s krokem 1 kΩ.

Více »

Typ: Objednací číslo:

ODD2

TD013

2 | » | »» 


mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI