home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Měřicí jednotka s příslušenstvím a software | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Měřicí jednotka s příslušenstvím a software | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Měřicí jednotka s příslušenstvím a software | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Měřicí jednotka s příslušenstvím a software | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Měřicí jednotka s příslušenstvím a software | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Měřicí jednotka s příslušenstvím a software | Temex

Významný partner | Didaktická stavebnice T-DIDACTIC | Měřicí jednotka s příslušenstvím a software | Temex

Měřicí jednotka s příslušenstvím a software

Typ: MJP

SN: TD001

Měřící jednotka ADDU systému T-DIDACTIC se připojuje k počítači přes USB rozhraní a sdružuje v sobě několik měřících přístrojů. Podle zvoleného režimu činnosti je možné tyto přístroje používat samostatně nebo ve skupinách.

V měřící jednotce jsou implementovány tyto měřící přístroje pro měření:

 • Dvoukanálový digitální osciloskop
 • Generátor libovolných průběhů
 • Logický analyzátor
 • Generátor digitálních událostí
 • Dvoukanálový čítač • Měření pomocí dvoukanálového digitálního osciloskopu včetně zobrazení naměřených výsledků v souřadnicích X-Y
 • Měření pomocí dvoukanálového digitálního osciloskopu včetně zobrazení naměřených výsledků ve fázorovém zobrazení
 • Měření pomocí dvoukanálového digitálního osciloskopu včetně zobrazení naměřených výsledků ve frekvenční oblasti
 • Měření pomocí generátoru libovolných průběhů a jednokanálového osciloskopu
 • Měření frekvenčních charakteristik čtyřpólů včetně zobrazení měření pomocí Nyquistova diagramu
 • Měření voltampérových charakteristik dvoupólů
 • Měření pomocí logického analyzátoru
 • Měření s použitím generátoru digitálních událostí a logického analyzátoru
 • Měření pomocí dvoukanálového čítače

Bližší informace ohledně ADDU měřící jednotky lze nalézt v připojené manuálu.


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI