home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Turbokompresory TK1, TK2 | Temex

Významný partner | Reference | Turbokompresory TK1, TK2 | Temex

Významný partner | Reference | Turbokompresory TK1, TK2 | Temex

Významný partner | Reference | Turbokompresory TK1, TK2 | Temex

Významný partner | Reference | Turbokompresory TK1, TK2 | Temex

Významný partner | Reference | Turbokompresory TK1, TK2 | Temex

Významný partner | Reference | Turbokompresory TK1, TK2 | Temex

Turbokompresory TK1, TK2

Vizualizace automatizovaného provozu dvou turbokompresorů TK1 a TK2 je zobrazována na dvou samostatných stanicích. Pro účely tisku specifických hodnot a hodnot, které charakterizují určité zlomové okamžiky v řízení (zastavení/spuš­tění) byla vytvořena společná vizualizace.

Vizualizace a tisk tiskových protokolů je prováděn vizualizačním systémem Aspic v.3.30, který je umístěný na samostatné počítačové stanici. Aplikace provádí pomocí dvou sériových rozhraní a speciálních kabelů s převodníky sběr dat z řídicích systémů TK1 i TK2.

Systém provádí zobrazování aktuálních hodnot systému pro jednotlivé turbokompresory a jejich archivaci. V předem stanovených časech systém generuje tiskové protokoly aktuálních a archivovaných hodnot. 

Oknový graf

Oknový graf umožňuje zobrazit průběh hodnot až čtyř proměnných, nebo tří proměnných se součtem jejich hodnot. Je možno do něj načítat i historická data uložená v archivních souborech. Kromě grafických průběhů zobrazuje také okamžité hodnoty a čas, event. jednotky měřených veličin.

Oknový graf má také časový kursor, kterým lze přesně najet do určitého času a zjistit tak okamžité hodnoty jednotlivých sledovaných veličin. Každý průběh může mít zobrazenu svou vlastní hodnotovou osu, nebo může být jedna pro všechny průběhy společná. Pro osu hodnot lze navíc nastavit minimální rozsah hodnot pro zobrazení.

V této verzi ASPICu může být současně otevřeno až pět oknových grafů, které lze spouštět pouze za běhu vizualizace.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI