home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem | Temex

Významný partner | Reference | Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem | Temex

Významný partner | Reference | Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem | Temex

Významný partner | Reference | Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem | Temex

Významný partner | Reference | Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem | Temex

Významný partner | Reference | Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem | Temex

Významný partner | Reference | Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem | Temex

Vzduchotechnika pro halu s rychlokovacím strojem

Výrobní průmysl je specifický nejenom svými velkými výkony vzduchotechnických systémů, ale i požadavky na správnost a přesnost výpočtu, protože odvody tepla a přívod čerstvého vzduchu musí být dostatečně dimenzovány takovým způsobem, aby následná výroba mohla pracovat bez problémů.

V tomto případě se jedná o metalurgický provoz a především odvod tepla spojený s vyšší chemickou agresivitiou prostředí vytvářejí problémy, které bylo nutné vyřešit.

Úkolem bylo tedy realizovat odstranění tepelné zátěže při chladnutí výkovků spojené s větráním a vytápěním haly. Jelikož byl vypočtený výkon tepelné zátěže 1510 kW, byly pro odvod tepla instalovány dvě vzduchotechnické jednotky s rekuperací. Každá z nich s kapacitou 43 750 m3/h, přičemž reálná teplota odpadního vzduchu se pohybuje okolo 70°C.

Rekuperace zajišťuje pomocí odpadního tepla ohřev čerstvého přivedeného vzduchu do haly a zároveň tedy i vytápění haly.

 

Přiváděný venkovní vzduch je totiž v zimním období ohříván z teploty –15°C na +32°C při plném provozu linky RKS.

Ve výměníku vzduch–voda v odsávací jednotce je teplem z odpadního vzduchu ohřívána rovněž chladící kapalina (35 % směs etylénglykolu a destilované vody). Ohřátá kapalina je potrubím vedena do strojovny vzduchotechniky ve 2.NP elektroobjektu.

Pro náhradu odsávaného vzduchu jsou ve strojovně ve 2.NP elektroobjektu instalovány dvě vzduchotechnické jednotky se vzduchovým výkonem 43 750 m3/h. Výkon jednoho okruhu zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu systému vzduch–voda–vzduch je 697 kW. Pro provoz karuselové ohřívací pece a žíhacích pecí je také nutné přivádět 25 000 m3/h čerstvého vzduchu.

Konečný výčet technického řešení by zabral dalších několik stránek textu. Rádi vás ale v případě vašeho zájmu seznámíme blíže s technickými detaily celé akce.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI