home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Zaměstnání | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | Temex

Významný partner | Zaměstnání | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | Temex

Významný partner | Zaměstnání | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | Temex

Významný partner | Zaměstnání | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | Temex

Významný partner | Zaměstnání | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | Temex

Významný partner | Zaměstnání | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | Temex

Významný partner | Zaměstnání | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | Temex

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Společnost TEMEX, spol. s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci projektu pod názvem „Posílení specifických kompetencí zaměstnanců TEMEX, spol. s r.o. v oblasti automatizace, vzduchotechniky a strojů“. Hlavním cílem dvouletého specifického a obecného vzdělávacího projektu je posílit jedinečnou kvalifikaci zaměstnanců, jejich zastupitelnost, vnitrofiremní adaptabilitu a podpořit konkurenceschopnost společnosti.

Cílovou skupinu tvoří vybraní zaměstnanci společnosti z různých středisek a různých pracovních pozic, kteří se budou osobně účastnit jednotlivých uzavřených kurzů. Nově nabyté a rozšířené znalosti pomohou zvýšit efektivitu stávajících procesů, vytvářet nová specifická řešení, komplexní dodávky na klíč, unikátní jednoúčelové stroje a zlepší zastupitelnost zaměstnanců. Projektový management ve spolupráci s vybranými dodavateli vzdělávacích služeb zajistí maximalizaci efektivity praktického využití školených znalostí a dovedností, maximalizaci dopadu na zaměstnance a posílení konkurenceschop­nosti TEMEX, spol. s r.o.

 

Registrační číslo projektu
CZ.1.04/1.1.04/60­.00285

Aktuality

Dne 25.3.2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Lhůta pro podání nabídek běžela do 18.4.2011 do 12:00 hodin. Poté proběhlo posouzení a hodnocení nabídky a byl vybrán vítězný dodavatel, se kterým byla začátkem května 2011 podepsána smlouva. Podrobnější informace o výběrovém řízení jsou uvedeny na stránkách www.esfcr.cz.

V současné době probíhají školení dle plánu realizace projektu.

Dne 5.11.2012 jsme vyhlásili nové výběrové řízení na doplňková školení, termín pro podání nabídek končí 16.11.2012 ve 12:00 hod.

 
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI