home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Temex | Reakce zákazníků | Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Významný partner | Temex | Reakce zákazníků | Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Významný partner | Temex | Reakce zákazníků | Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Významný partner | Temex | Reakce zákazníků | Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Významný partner | Temex | Reakce zákazníků | Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Významný partner | Temex | Reakce zákazníků | Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Významný partner | Temex | Reakce zákazníků | Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Poděkování - EVRAZ Vítkovice Steel

Věc: Hodnocení dosavadní spolupráce

Vážený pane Krejčíček,
na základě Vaší žádosti na zhodnocení dosavadní spolupráce Vám sdělujeme, že dosavadní činnost prováděná Vašimi pracovníky na opravách klimatizací, zejména panem Bedřichem Čechem, je na výborné úrovni. Nástupy na poruchy odpovídají místním prioritám a dané momentální situaci. Kvalita a odbornost oprav na daných agregátech je limitována stářím chladírenských zařízení, což si plně uvědomujeme. I přesto lze konstatovat, že stav Vámi udržovaných zařízení je na takové úrovni, že není nutno přistupovat k rozsáhlejším opravám a s tím souvisejícím nákladům na střední, event. generální opravy. To je dáno zejména odbornými znalostmi Vašich pracovníků. Zejména si u Vašich pracovníků ceníme znalosti místopisu s návaznostmi na další technologie. Věřím, že i v příštím období bude úroveň naší spolupráce minimálně na stávající úrovni.

S pozdravem
Richard Temel
Technický zástupce vedoucího provozu NS 230
EVRAZ Vítkovice Steel
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI