home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Napsali o nás | Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu | Temex

Moderní technologie pro jeřáby v metalurgickém průmyslu

Doby, kdy velké a těžkotonážní jeřáby v těžkých provozech metalurgického průmyslu používaly pouze jednoduché neřízené elektrické pohony, případně využívaly některé z jednoduchých a dnes již zastaralých forem regulace otáček, jsou již nenávratně pryč. Dnešní moderní elektrické pohony toho musí zvládnout poměrně mnoho i v oblasti velkých výkonů. Nároky na ně kladené se promítají do přesnosti regulace momentu u zdvihu i pojezdu jeřábových konstrukcí, nelze rovněž zanedbat ani vysoké požadavky na dynamiku, energetickou náročnost a působení vnějších vlivů v těžkých provozech. Aplikace řízení speciálních licích a sázecích jeřábů v Ruské federaci realizuje česká firma TEMEX, spol. s r. o., s využitím technologií značky Siemens.

Vsoučasné době je samozřejmostí vizualizace jednotlivých procesů, které může jeřábník sledovat přímo z ovládací kabiny jeřábu. Inteligenci celému systému elektrických pohonů pak dodávají řídicí systémy Simatic pro ovládání, identifikaci a vytváření logických a bezpečnostních funkcí, jako jsou antikolizní a přetěžovací systémy, systém řízení havarijních brzd apod. Moderní jeřáby toho však umějí mnohem víc – zvláště u velkých zařízení je dnes již standardem vážení zavěšeného břemene v reálném čase za pomoci Siemens vážicích systémů Siwarex, odměřování aktuální polohy a výšky háku, odměřování aktuální polohy jeřábové kočky či měření teploty v ložiscích, převodových skříních i okolní teploty prostředí. Monitoring provozu zajišťuje tzv. „černá skříňka“, která archivuje provozní data jeřábu pro další zpracování.

Z výše uvedeného vyplývají požadavky na komunikaci mezi jednotlivými elektrickými pohony, a to jak prostřednictvím klasických průmyslových komunikačních sítí, tak jejich bezdrátového provedení. V praxi to znamená jednoduché použití decentrálních periferií pro sběr digitálních a analogových signálů z jednotlivých míst jeřábu.

Význam eliminace příčení konstrukce jeřábu
Jedním z neblahých projevů nerovnosti pojezdových jeřábových drah je příčení mostních konstrukcí jeřábů. I v tomto případě již výzkum a vývoj dospěl do uspokojivého stádia – po osazení speciálních tenzometrických, popřípadě jiných čidel ve vhodných místech jeřábové konstrukce a zavedením jejich signálů do regulačních struktur se tyto jevy výrazně omezují. Minimalizuje se tak nejen příčení u jeřábu, ale rovněž se může snížit váha celé konstrukce jeřábu pro jeho požadovanou nosnost a následně i hmotnost nosné ocelové konstrukce výrobní haly (konstrukce totiž nemusí být dimenzována na velké příčivé síly, které za běžných okolností vznikají).

 

Další velkou výhodou je snížení mechanického opotřebení kolejových pojezdů jeřábu, a tím pádem i nákladů na údržbu celého zařízení. U jeřábů velkých výkonů se jedná o částky, které rozhodně nejsou zanedbatelné.

V neposlední řadě jsou jeřáby s aplikovanou technologií pro eliminaci příčení při provozu podstatně méně hlučné a nesetkáváme se u nich – nebo jen v omezené míře – s nepříjemným pískáním a praskáním, jež souvisí s příčením. Opomenout nelze ani energetickou úsporu. Uvážíme-li všechny tyto výhody, snadno dojdeme ke zjištění, že náklady vynaložené na technologii eliminace příčení se brzy vrátí, a to až několikanásobně.

Řídicí technologie pro licí a sázecí jeřáby v Ruské federaci
Ostravská společnost TEMEX realizuje aplikace regulovaných pohonů a řídicích systémů Siemens pro speciální licí a sázecí jeřáby, určené pro těžké provozy metalurgického průmyslu Ruské federace. Jedná se konkrétně o Oskolský metalurgický závod, kam se dodávají dva licí jeřáby 260/80/10t, a Kalužský metalurgický závod, který získá dva licí jeřáby 200/62/20t a dva sázecí jeřáby 260/63/20/8t.

Ve všech případech byly k řízení pohonů použity technologie značky Siemens – konkrétně měniče Sinamics S120 včetně rekuperačních jednotek, řízené prostřednictvím systému S7–300 přes sběrnici Profibus. Každé dodané zařízení je vybaveno také dvěma vizualizačními jednotkami – jedna se nachází v kabině jeřábníka, druhá pak v hlavní rozvodně jeřábu.

Při návrhu a projekčním zpracování pohonů zmíněných jeřábů vzali specialisté firmy TEMEX v úvahu především hlediska teplotní stability, tvrdých provozních podmínek, vysoké životnosti a možnosti záskoků jednotlivých pohonů či motorů. Pro motory hlavního zdvihu se společnou převodovkou navrhli čtyři frekvenční měniče Sinamics S120, napájené samostatnými rekuperačními jednotkami. Použití rekuperačních jednotek přináší zákazníkovi řadu výhod – odpadají energeticky velmi ztrátové brzdné odpory a jejich kabeláž, naopak při spouštění břemene se vrací energie zpět do sítě, čímž lze ušetřit až 100 % energie. Motory zdvihů (62, 80 a 63 t), které slouží k vylévání pánve, respektive k vysypávání vsázky, se rovněž řídí pomocí měničů Sinamics S120 a napájejí rekuperační jednotkou. Nejinak je tomu i u motorů koček mostu a pomocného zdvihu.

Velký důraz byl kladen na možnosti vhodné záměny jednotlivých pohonů při jejich eventuálním výpadku tak, aby se mohl dokončit pracovní cyklus jeřábů bez poškození pánví a dalších technologií. Každý jeřáb je vybaven také diagnostikou poruch systému a registrátorem dat o provozních stavech. Tato data se uchovávají 30 dní s možností další archivace.

 


Článek v PDF formátu

Více informacímapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI