home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Napsali o nás | Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy | Temex

Významný partner | Napsali o nás | Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy | Temex

Nové trendy ve výuce elektroniky a měřicí techniky pro střední a vysoké školy

Firma Temex spol. s r.o. zavedla do výroby stavebnici elektronických obvodů speciálně zaměřenou pro výuku elektroniky, elektrotechniky, číslicové a měřící techniky. Jádro systému stavebnice tvoří elektronická jednotka připojitelná přes USB k počítači a vybavená profesionálním osciloskopem a generátorem průběhů. Speciální software v počítači pak umožňuje různé typy měření a zadávání el. veličin. Pracuje v těchto módech:

-dvoukanálový osciloskop
-jednokanálový osciloskop a analogový generátor
-měřič voltampérových charakteristik součástek
-měřič amplitudových a fázových frekvenčních charakteristik obvodů
-logický analyzátor
-logický analyzátor a logický generátor

Základní jednotku pak volně rozšiřují a doplňují samostatné moduly analogové techniky, a to počínaje od těch jednoduchých mezi které patří odporové a kapacitní dekády, sestavy, moduly operačního zesilovače, moduly tyristoru, tranzistoru, transformátoru, indukčnosti až po ty složitější, které zahrnují elektronicky realizovaný modul třífázové soustavy, voltmetru nebo generátoru sinusového a obdélníkového průběhů, obvody PID regulace atd. Studentům se tak nabízí široké spektrum možností vytvářet libovolná propojení dle zadaných úloh a v praxi tak jednoduše ověřovat a simulovat teoretické předpoklady získané při výuce.

V rámci číslicové techniky (TTL/HTL) je stavebnice vybavena moduly postavenými na univerzálním základě, který lze jednoduše modifikovat vložením magnetické karty a realizovat tak různé typy hradel, čítačů, posuvných registrů, klopných obvodů atd. Generování a monitorování logických signálů zajišťuje základní jednotka nebo moduly logického voliče a logické sondy.

Dalším typem modulů je pak motorová skupina sestavená ze dvou motorků vybavených analogovým (tachodynamo) a digitálním (IRC) snímačem otáček. Studentům je tak umožněno přímo na stanovišti, kterým může být i školní lavice simulovat chování soustrojí dvou el. motorů, motor-zátěž, motor-generátor apod. v různých pracovních režimech. Trojfázová soustava zase umožňuje bezpečně poznávat zákonitosti trojfázové soustavy při různých typech zátěže jako jsou odpory, indukčnosti a kapacity, a to vše při napájení z bezpečného zdroje +5 V.

Proč právě T-DIDACTIC ?

-Je naprosto kompatibilní s obdobnými systémy na trhu, přitom je cenově jednoznačně výhodnější

-Pracuje s bezpečným malým napětím a nehrozí tak riziko úrazu el. proudem

-Využívá elektronické komponenty o vysoké třídě přesnosti se špičkovou kvalitou součástek a převážně SMD montáží prvků. Zaručena je tedy vysoká míra spolehlivosti celého systému

-Systém T-DIDACTIC je odolný vůči přepólování, zkratům, nadproudům a dalším hazardním stavům

-Jedná se o systém plně otevřený, kdy na základě požadavků zákazníka doplníme stavebnici o další libovolné moduly

-Otevřenost platí samozřejmě i pro softwarovou platformu, kdy je možné uživatelsky rozšířit počet módů opět na základě požadavků zákazníka

-Jako součást dodávky systému T-DIDACTIC nabízíme i školení pro uživatele. K dispozici je pak moderně vybavená učebna firmy Temex spol. s r.o., případně je školení možné zrealizovat u Vás nebo na libovolném rekreačním středisku dle domluvy.

Stavebnice nám plně nabízí veškeré možnosti vyzkoušet si mnohá zapojení přímo v praxi, ověřit pomocí praktických zapojení pravdivost zákonitostí elektrotechniky a analytických výpočtů. To vše je zde možné bezpečným a jednoduchým způsobem pomocí systému propojování stavebnicových modulů mezi sebou.

Důkladné proměření, prozkoumání a pochopení el. obvodů nám umožňují měřící body, které jsou k dispozici na každém modulu. Měření samotné může zajišťovat jak software základní jednotky, tak moduly umožňující zobrazovat různé veličiny a v neposlední řadě i další libovolné měřící přístroje, diagnostické přístroje, zobrazovací jednotky, osciloskopy atd. externě připojené ke stavebnici.

Jako didaktická pomůcka nám stavebnice T-DIDACTIC nabízí vysoký uživatelský komfort spojený s vysokou kvalitou výuky nezbytnou pro schopnost obstát v konkurences­chopnosti škol.

TEMEX spol. s r.o. Erbenova 19 703 00 Ostrava-Vítkovice http://www.temex.cz


Článek v PDF formátu

Článek T-DIDACTIC v pdf formátu Článek T-DIDACTIC v pdf formátumapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI