home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Automatizace | SLEDOVÁNÍ VÝROBY | Temex

Významný partner | Automatizace | SLEDOVÁNÍ VÝROBY | Temex

Významný partner | Automatizace | SLEDOVÁNÍ VÝROBY | Temex

Významný partner | Automatizace | SLEDOVÁNÍ VÝROBY | Temex

Významný partner | Automatizace | SLEDOVÁNÍ VÝROBY | Temex

Významný partner | Automatizace | SLEDOVÁNÍ VÝROBY | Temex

Významný partner | Automatizace | SLEDOVÁNÍ VÝROBY | Temex

SLEDOVÁNÍ VÝROBY

Každá výroba představuje určitý tok vstupního materiálu, lidské činnosti a výstupních produktů. Do této posloupnosti však neplánovaně zasahují problémy, jež mohou mít různou příčinu. Zpětná analýza produktivity práce a následné nastavení pravidel pro zásobování polotovary, celková spotřeba energií a médií, plánování směn anebo identifikace opakujících se příčin prostojů může být velmi usnadněna, pokud máte k dispozici časový snímek chodu jednotlivých strojů nebo linek.


 

Náš systém sledování výroby dokážeme přizpůsobit vašim podmínkám. Může se jednat o prosté binární signály, pomocí kterých předává každý stroj informaci, v jakém stavu se právě nachází, anebo o komunikaci po libovolném typu sítě, s možností širokého spektra identifikovatel­ných stavů.

Centrální jednotka shromažďuje a archivuje veškerá přijatá data. Na přehledné vizualizaci pak můžete sledovat, kdy a z jakého důvodu se dané zařízení nacházelo v určitém stavu.

Následné přizpůsobení lidského činitele anebo vhodné technické řešení pro zamezení nežádoucích stavů vám v konečném důsledku nejen zaplatí tento sledovací systém, ale hlavně uspoří nemalou část prostředků.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI