home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Automatizace | HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY | Temex

Významný partner | Automatizace | HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY | Temex

Významný partner | Automatizace | HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY | Temex

Významný partner | Automatizace | HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY | Temex

Významný partner | Automatizace | HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY | Temex

Významný partner | Automatizace | HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY | Temex

Významný partner | Automatizace | HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY | Temex

HUTĚ, VÁLCOVNY A ROUROVNY

Mezi aplikace realizované naší společností lze zařadit takové akce, jako je řízení odlévání surového železa, opracování železných bram, dělení materiálů, zušlechťování výrobků a další. Nedílnou součástí výroby je přeprava a úprava potřebných médií a v neposlední řadě filtrace a odvod spalin, s ohledem na snižování emisí. Ve všech těchto oborech Vám dokážeme pomoci. 

Řízení a vizualizace

  • proces kontinuálního lití železa
  • opracování povrchů a hran železných bram
  • kompletní opracování ocelových plechů
  • pece na kalení a popouštění trubek
  • slévárenská linka na výrobu litinových odlitků
  • zařízení pro ultrazvukovou kontrolu kvality ocelových plechů
  • doprava a zpracování železného odpadu
  • mlýnice vápna
  • doprava a hospodářství médií (např. voda, pára, vzduch, plyn)
 


 

Verze pro tisk 

Reference


 
Přeložky inženýrských sítí Rychlokovací stroj Automatizace, Vzduchotechnika, dodávka a montáž tlakových, teplotních a průtokových čidel

 
Výrobce oceli Vizualizace P-CIM dodávka a montáž PLC Simatic S7–400, PC, Vizualizace, zařízení včetně optické sítě, tvorba SW

 
Výrobce komponentů pro automobilový průmysl Robotizovaná licí centra dodávka elektro, PLC a vizualizace vč. SW, manipulační roboty Fanuc

 
Výrobce technologických zařízení Skarfovací zařízení bram kompletní dodávka elektročásti skarfovacího zařízení

 
Výrobce hutního materiálu Kroková pec a Dmychadlovna dodávka elektro, MaR, vizualizace PLC – zvýšení bezpečnosti pece

 
Výrobce oceli Ventilátor odprášení 630kW Zpracování dokumentace, dodávka a montáž včetně uvedení do provozu frekvenčního měniče SINAMICS G150 o výkonu 710kW pro pohon ventilátoru odprášení.

 
Výrobce technologických zařízení Skrapovací zařízení bram kompletní dodávka elektročásti skrapovacího zařízení

 
Slévárny Slévárenská linka WG1 zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž elektro zařízení včetně MaR a tvorba SW

 
  Slévárny Slévárenská linka WG2 zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž elektro zařízení včetně MaR a tvorba SW

 
  Výrobce hutního materiálu Rourovna, válcovací trať ST 4–10" dodávka a oživení řídicího systému vč. SW pro řízení karuselové pece a válcovací stolice

 
  Výrobce oceli Válcovna trub, válcovací trať Mannesmann dodávka řídicího systému vč. SW a oživení

 
  Výrobce hutního materiálu Pracoviště pro čelní ukosování trub kompletní dodávka elektročásti vč. PLC a pohonů

 
  Výrobce oceli, Asie Hydraulický reverzační vrátek oživení řídicího systému, úprava SW

 
  Výrobce oceli Regulace hladiny tekutého kovu v krystalizátoru úprava řídicího systému pro elektropohony válců plynového lití

 
  Výrobce hutního materiálu Lakovací linka rourovny pro povrchovou úpravu trub dodávka řídicího systému a pohonů

 
  Výrobce hutního materiálu Děrovací stroj válcovací stolice rourovny kompletní dodávka řídicího systému a měničů ABB pro hlavní pohon

 
  Výrobce hutního materiálu Laserové odměřování délek žhavých trubek dodávka a montáž zařízení pro měření délek trubek při vysokých teplotách, komunikace s nadřazeným systémem

 
  Železárny Zařízení drátotahů pro výrobu drátů průtahem kompletní zpracování elektrodokumentace, dodávka a montáž elektro části drátotahů

 
  Výrobce oceli Narážecí pec – vozová pec dodávka projektové dokumentace, ŘS Simatic S5 včetně SW, MaR a komunikace s nadřazeným systémem

 
  Výrobce oceli Doprava bram pro Kvarto 3,5 dodávka řídicího systému vč. SW

 
  Válcovny Voskovací stroj dodávka elektroprojektu vč. řízení regulovaných pohonů

 
  Technicko-inženýrská společnost Hydraulická stanice válcovací stolice dodávka řídicího systému pro řízení hydraulické stanice

 
  Inženýrská společnost Vážní systém svitků komplexní dodávka a montáž vážního systému svitků, dodávka ŘS, výměna dat s nadřazeným systémem

 
  Železárny Linka pro tažení drátů kompletní montáž a oživení elektrického zařízení a prvků MaR

 
  Nadnárodní společnost Vážní systém bram kompletní dodávka a montáž vážního systému, dodávka PLC, výměna dat s nadřízeným systémem

 
  Inženýrská společnost Podélně dělicí linka zpracování projektu a kompletní dodávka elektrického zařízení vč. regulovaných pohonů a řídicího systému

 
  Výrobce důlních zařízení Elektrické ovládání dopravníků kompletní dodávka elektrického zařízení a řídicího systému

 
  Železárny Drátotah dodávka a montáž elektroinstalace

 
  Válcovny Razicí zařízení zpracování projektové dokumentace, dodávka OP a SW

 
  Inženýrská společnost Podélně dělicí linka zpracování projektu a kompletní dodávka elektro zařízení vč. regulovaných pohonů a ŘS

 
  Válcovny Válcovací stolice rekonstrukce buzení stejnosměrného motoru, dodávka DC měniče

 
  Výrobce hutního materiálu Pohon lokomotivy – koksárenská baterie dodávka řídicího protokolu pro Simotras HD

 
  Slévárny Propojení a vizualizace licích strojů dodávka a realizace průmyslové komunikace a vizualizační stanice

 
  Nadnárodní společnost Elektrická oblouková pec dodávka a montáž ovládacího pultu

 
  Válcovny Podélné dělení plechu kompletní dodávka elektrozařízení vč. HW a SW

 
  Výrobce oceli Studie náhrady MaR ultrazvukové linky 3,5 Kvarto zpracování studie ASŘ a MaR

 
  Výrobce oceli Studie pro zajištění zdroje páry pro ISSM zpracování studie ASŘ a MaR

 
  Výrobce trubek Karuselová pec automatické sázení výrobků do karuselové pece – dodávka projektové dokumentace, elektro části a řídicího systému

 
  Slévárny Linka na výrobu formovacích směsí kompletní náhrada reléového systému za řídicí systém Simatic S7–400 včetně vizualizace

 
  Výrobce oceli Mlýnice vápna kompletní výměna řídicího systému NS 905 za Simatic S7–400 vč. doplnění o redundantní vizualizační stanice

 
  Společnost pro výzkum a vývoj Vizualizace pro sledování procesů na vakuovo-přetlakové peci dodávka vizualizační stanice pro řízení režimů pece a vyhodnocování naměřených dat

 
  Výrobce hutního materiálu Postřikovací stroj kompletní dodávka jednoúčelového stroje pro postřik závitů závitovaných trubek

 
  Výrobce hutního materiálu Válcovací trať ST 140 mm výměna řídicího systému Simatic pro řízení válcovací tratě

 
  Slévárny Rozvoz pískové směsi pro odlévání radiátorů kompletní dodávka elektrovýzbroje vč. řídicího systému Simatic S7–400 a vizualizační stanice

 
  Výrobce ocelových dílů Třístupňový absorbér kompletní dodávka elektroinstalace vč. řídicího systému Simatic S7–300

 
  Výrobce hutního materiálu Válcovací trať Malý stieffel kompletní výměna řídicího systému Simatic S5–135U za S7–400


mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI