home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Nabízené služby | CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE" | Temex

Významný partner | Nabízené služby | CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE" | Temex

Významný partner | Nabízené služby | CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE" | Temex

Významný partner | Nabízené služby | CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE" | Temex

Významný partner | Nabízené služby | CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE" | Temex

Významný partner | Nabízené služby | CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE" | Temex

Významný partner | Nabízené služby | CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE" | Temex

CERTIFIKACE STROJŮ ZNAČKOU "CE"

Posuzování shody výrobků je v současné době nezbytným dokladem, který umožňuje volný pohyb zboží v rámci celého Evropského hospodářského prostoru.

Označení „ CE“ znamená, že výrobek byl před uvedením na trh přezkoušen a tedy vyhovuje všem požadavkům vyplývajících ze zákonů a jeho prováděcích vyhlášek, směrnic a platných norem tak, aby byla zabezpečena maximální bezpečnost provozovaného zařízení. Dále je v prohlášení o shodě uvedeno, zda-li byl uvedený výrobek posouzen notifikovanou osobou odpovědnou za provedení shody.

Výrobce rovněž prohlášením o shodě na svou vlastní odpovědnost potvrzuje splnění výše uvedených požadavků, je povinen vydat ES prohlášení o shodě a označit výrobek označením „CE“. 

Co Vám nabídneme navíc?

Kromě posouzení shody, vyplývající z analýzy rizik jednoúčelových, speciálních a dalších typů strojů a montážních linek, jsme schopni uvést příslušné stroje do odpovídajícího sta­vu.

Provádíme v rámci výroby jednoúčelových a speciální strojů certifikaci a označení značkou CE v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. a souvisejících zákonů, mezi které patří:

-Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

-Nařízení vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení s účinností od 15. prosince 2011

Pokud tedy máte u Vás ve výrobě aplikované starší nebo dovezené stroje, které nemají certifikaci „CE“ a chcete-li tento problém uspokojivě vyřešit za velmi výhodných podmínek, tak nás neváhejte kontaktovat například s nezávaznou poptávkou prostřednictvím poptávkového formuláře.

 


 

Verze pro tisk 

Reference


 
Výrobce nízkonapěťové techniky Strojní zařízení sloužící k výrobě kontaktů lisováním měděného drátu Úprava stroje za účelem vydání prohlášení o shodě


mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI