home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Dopravníkový systém pro přepravu litých kol | Temex

Významný partner | Reference | Dopravníkový systém pro přepravu litých kol | Temex

Významný partner | Reference | Dopravníkový systém pro přepravu litých kol | Temex

Významný partner | Reference | Dopravníkový systém pro přepravu litých kol | Temex

Významný partner | Reference | Dopravníkový systém pro přepravu litých kol | Temex

Významný partner | Reference | Dopravníkový systém pro přepravu litých kol | Temex

Významný partner | Reference | Dopravníkový systém pro přepravu litých kol | Temex

Dopravníkový systém pro přepravu litých kol

Dopravníkový systém je tvořen válečkovými a pásovými dopravníky, vč. hydraulicky ovládaných zdviží, přesuven a křižovatek. Systém zajišťuje přepravu kol ve slévárně, obrobně a lakovně. Velký důraz je kladen na rychlost a kvalitu výroby – kola se nesmí navzájem dotýkat, kadence je 400 ks/h, dobrý a špatný výrobek je po kontrole bezpečně oddělen.

Řízení je postaveno na ASi sběrnici s nadřazeným PLC systémem Siemens S7–300. Použití ASi sběrnice u takto rozsáhlých dopravníkových systémů výrazně snižuje náklady na kabeláž.

Dopravníkový systém je sestaven z těchto částí:

 • Přímé válečkové dopravníky
 • Obloukové (90°) válečkové dopravníky
 • Přímé pásové dopravníky
 • Smykové válečkové T-křižovatky
 • Smykové X-křižovatky
 • Křižovatky válečko-řetězové se zdvihem
 • Bufferovací válečkové dopravníky
 • Bufferovací pásové dopravníky 

Dopravníkový systém je rozdělen na tři samostatné uzly:

 • Slévárna
 • Obrobna
 • Lakovna

Každý uzel má samostatné PLC Siemens řady S7–300, ASi sběrnici pro komunikaci s jednotlivými dopravníky a také svou vizualizační stanici ControlWeb, s možností ovládání režimu a signalizaci provozních stavů jednotlivých dopravníků.

Jednotlivé uzly navíc komunikují s přidruženými stroji, např. RTG zařízení, licí stroje, kontrolní stanice úniku tlaku, mycí linka, obráběcí centra, lakovací linka… Některé pohony dopravníků jsou z důvodu nutnosti regulace rychlosti připojeny k měničům Siemens.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI