home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Výroba a instalace dopravníkových drah | Temex

Významný partner | Reference | Výroba a instalace dopravníkových drah | Temex

Významný partner | Reference | Výroba a instalace dopravníkových drah | Temex

Významný partner | Reference | Výroba a instalace dopravníkových drah | Temex

Významný partner | Reference | Výroba a instalace dopravníkových drah | Temex

Významný partner | Reference | Výroba a instalace dopravníkových drah | Temex

Významný partner | Reference | Výroba a instalace dopravníkových drah | Temex

Výroba a instalace dopravníkových drah

Předmětem dodávky byla jednak nová dopravníková linka, sloužící pro transport palet k novému balicímu stroji, dále dodávka HW a SW řídicího systému a operátorského panelu linky, dodávka oplocení a pochůzkových lávek, a v neposlední řadě vytvoření vzájemné hardwarové vazby s původní linkou SIMON a SW modifikace stávajících naváděcích dopravníků. 

Řídicí systém je postaven na PLC S7–300, vizualizace je vytvořena v Controlwebu. Stávající řídicí systém je řízen Allen-Bradley. Obě PLC si vzájemně předávají informace o poloze palet s výrobky. Snímání polohy je provedeno optickými čidly, pracujícími na principu odrazu paprsku od předmětu, na klíčových místech pak pomocí optozávory.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI