home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Skrapovací zařízení bram | Temex

Významný partner | Reference | Skrapovací zařízení bram | Temex

Významný partner | Reference | Skrapovací zařízení bram | Temex

Významný partner | Reference | Skrapovací zařízení bram | Temex

Významný partner | Reference | Skrapovací zařízení bram | Temex

Významný partner | Reference | Skrapovací zařízení bram | Temex

Významný partner | Reference | Skrapovací zařízení bram | Temex

Skrapovací zařízení bram

Skrapování je mechanické zbavení povrchu bramy zbytků po řezání plamenem, a to až do hloubky 6 mm. Seříznutí se provádí za pomocí plynokyslíkových hořáků. Odpálené skrapy bramy jsou při skrapování splachovány vodním dělem do filtrační jímky. Spaliny vytvořené při scrapování jsou filtrovány přes vodní filtrační zařízení, přičemž celý systém je zásobován vodou z čerpací stanice přes tři vodní okruhy. Bramy se dopravují do skrapovače přes valnice podélné dopravy a manipulátor příčné přepravy.

Do zařízení jsou dodávány technologické kapaliny – chladící voda, oplachová voda, kyslík, zemní plyn, dusík, vzduch a stlačený vzduch. 

Provedli jsme kompletní dodávku elektročásti a řízení technologických cel­ků:

  • dodávka HW a řízení pomocí PLC Simatic S7–400
  • dodávka HW a aplikačního software frekvenčních měničů Siemens Masterdrive
  • řízení hydropohonu skrapovacího zařízení
  • kompletní řízení valníkových sekcí, včetně příčného vlečníku
  • dodávka rozváděčových a ovládacích skříní
  • kompletní provedení elektromontážních prací
  • předělávky a dodávky nových ovládacích pultů
  • kamerový systém pro obsluhu zařízení
 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI