home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Vodní hospodářství | Temex

Významný partner | Reference | Vodní hospodářství | Temex

Významný partner | Reference | Vodní hospodářství | Temex

Významný partner | Reference | Vodní hospodářství | Temex

Významný partner | Reference | Vodní hospodářství | Temex

Významný partner | Reference | Vodní hospodářství | Temex

Významný partner | Reference | Vodní hospodářství | Temex

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství se skládá z primárního a sekundárního okruhu. Primární okruh tvoří kaskáda chladicích věží s regulovatelným výkonem, zásobníkové nádrže, stanice reverzní osmózy a odsolování. Jeho úkolem je udržovat teplotu chladicí vody na požadované hodnotě a upravovat její chemické složení.

Sekundární okruh zajišťuje rozvod chladicí vody ze zásobníkové nádrže k výrobní technologii. Voda je do chladicí soustavy vháněna skupinou čerpadel, která se automaticky spouští tak, aby udržela konstantní tlak v systému. Voda v chladicím systému cirkuluje, ohřátá a znečistěná se vrací zpět do primárního okruhu, kde je upravována k opětovnému použití. 

Ovládání technologie úpravny je řízeno systémem Simatic S7–300 a grafickým operátorským panelem Siemens MP 370. Na OP je zobrazena celá technologie úpravny a je monitorován chod všech zařízení se zobrazením měřených veličin. V servisním režimu umožňuje operátorský panel editaci technologických parametrů.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI