home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Přeložky inženýrských sítí | Temex

Významný partner | Reference | Přeložky inženýrských sítí | Temex

Významný partner | Reference | Přeložky inženýrských sítí | Temex

Významný partner | Reference | Přeložky inženýrských sítí | Temex

Významný partner | Reference | Přeložky inženýrských sítí | Temex

Významný partner | Reference | Přeložky inženýrských sítí | Temex

Významný partner | Reference | Přeložky inženýrských sítí | Temex

Přeložky inženýrských sítí

Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace pro rychlokovací stroj včetně komplexních zkoušek a zkušebního provozu. V rámci stavby nové haly rychlokovacího stroje bylo nutné zrušit původní potrubní most a vybudovat nový kolektor, jehož součástí jsou rovněž stanovená měření technických plynů (kyslík, acetylén) a zemního plynu. V rámci přeložek byl zbudován nový horkovod, jehož součástí je stanovené měření v rámci automatizace. Měřící přístroje jsou umístěny jak na měřících trasách horkovodu, tak v podzemní jímce, kde jsou vlastní senzory tepla a diferenční měřiče tlaku. Měření neelektrických veličin jako je průtok, tlak, teplota a následný přenos naměřených hodnot ke zpracování patří k předpokladům přesné regulace a automatizace jakéhokoliv systému. Stále totiž platí základní pravidlo, že nelze danou veličinu regulovat přesněji, než ji je možné měřit.
 

Měření je realizováno s maximálním využitím původní měřící techniky. Jednotlivé snímače jsou osazeny přímo v měřících tratích plynů, nebo impulsním potrubím svedeny do příslušných rozvaděčů okruhů (měření absolutního a diferenčního tlaku). Vlastní senzory plynů jsou realizovány výrobky ZPA Nová Paka a jsou umístěny v prozatímní rozvodně MaR. Po dostavbě haly rychlokovacího stroje budou zařízení prozatímní rozvodny MaR přemístěna do nové rozvodny.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI