home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Klimatizace městské radnice | Temex

Významný partner | Reference | Klimatizace městské radnice | Temex

Významný partner | Reference | Klimatizace městské radnice | Temex

Významný partner | Reference | Klimatizace městské radnice | Temex

Významný partner | Reference | Klimatizace městské radnice | Temex

Významný partner | Reference | Klimatizace městské radnice | Temex

Významný partner | Reference | Klimatizace městské radnice | Temex

Klimatizace městské radnice

Naše firma byla oslovena, abychom vymysleli vhodné řešení pro zlepšení vnitřního mikroklima v obřadní síni Vítkovické radnice. Při návrhu i samotné realizaci bylo důležité brát v potaz historický charakter budovy, kdy nesmělo dojít k jeho výraznějšímu narušení.

Rovněž se zde objevil požadavek na velmi přísné omezení hladiny hluku u celého zařízení, tak aby nedocházelo k nepříjemnému rušení během různých obřadů, jednání městské rady a jiných společenských akcích. 

Jako nejvhodnější řešení dané problematiky bylo zvoleno pokrytí tepelných zisků pomocí systému klimatizačních jednotek – tkzv. multi-splitsystémy z výrobního sortimentu firmy Toschiba.

Trasa potrubí s chladivem byla v místnosti zasekána do zdi a dále pokračuje dnes již nepoužívaným průduchem starého komínu ve zdi až na do prostoru krovu. Pro elektrické napájení klimatizace byly provedeny nutné úpravy a doplněny do stávajícího hlavního rozvaděče pro budovu.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI