home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna | Temex

Významný partner | Reference | Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna | Temex

Významný partner | Reference | Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna | Temex

Významný partner | Reference | Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna | Temex

Významný partner | Reference | Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna | Temex

Významný partner | Reference | Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna | Temex

Významný partner | Reference | Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna | Temex

Výměna řídicího systému a vizualizace mlýnice vápna

Výměna dosluhujících řídicích systémů a SCADA (supervisory control and data acquisition systémů), což znamená vizualizačních systémů pro řízení a získávání dat z výrobního procesu, patří již k tradičním činnostem naší firmy.

Dosluhující řídící a SCADA a systémy jsou zvýšeným rizikem oprav a prostojů ve výrobě. Z tohoto důvodu je po všech stránkách výhodné provést po určité době jejich výměnu.Náklady na výměnu jsou brzy zaplaceny sníženými náklady na provoz a údržbu.

Po delší odmlce jsme zrealizovali tuto zakázku i pro výrobce stavebních hmot v prostorách mlýnice vápna. Specifikem této akce byla především zvýšená prašnost a agresivita prostředí.
 

V tomto případě byl nahrazen původní typ Simatic S5–115U řídicím systémem Simatic S7–300 CPU 317 a původní vizualizační software Coros softwarem In Touch.

Naši technici byli rovněž nuceni nejdříve rozluštit původně psaný program v Simaticu S5 včetně návazností na původní vizualizaci COROS z důvodu zachování plné a srovnatelné funkcionality nového systému.

Mezi další požadavky patřilo i zachování původní komunikace po sériové lince se stávajícími regulátory. Dále byl na přání zákazníka v rámci vizualizace In Touch implementován systém se třemi monitory pro přehlednější ovládání z velínu mlýnice vápna.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI