home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | Licí jeřáby 260 t a 80 t | Temex

Významný partner | Reference | Licí jeřáby 260 t a 80 t | Temex

Významný partner | Reference | Licí jeřáby 260 t a 80 t | Temex

Významný partner | Reference | Licí jeřáby 260 t a 80 t | Temex

Významný partner | Reference | Licí jeřáby 260 t a 80 t | Temex

Významný partner | Reference | Licí jeřáby 260 t a 80 t | Temex

Významný partner | Reference | Licí jeřáby 260 t a 80 t | Temex

Licí jeřáby 260 t a 80 t

Významnému zahraničnímu investorovi jsme zpracovali elektro projekt kompletního řízení jeřábu, včetně následné montáže v našich dílenských prostorách. Jednalo se o mostový jeřáb o nosnosti 260 t pro hlavní zdvih, a 80 t pro pomocný zdvih, sloužící k vylévání licí pánve.

Při návrhu koncepce bylo přihlédnuto k požadavku zákazníka na maximální spolehlivost provozu. Jako výsledné řešení byl zvolen propracovaný systém přepínání a bypasů jednotlivých měničů a napájecích jednotek, kdy bylo možné jednotlivé sekce pohonů přepínat mezi sebou, a tak v nouzovém provozu dále provozovat celý jeřáb.


 

Celý jeřáb byl řízen PLC Simatic S7–300 se zobrazováním provozních parametrů na dvou operátorských panelech, umístěných v kabině jeřábníka a v rozvodně jeřábu.

Veškeré pohony zdvihů a pojezdů byly řízeny frekvenčními měniči Simovert Masterdrives o výkonech od 18,5 kW do 250 kW, napájenými z AFE rekuperačních jednotek, které pomáhají významným způsobem šetřit energii při spouštění břemene. Tyto jednotky se navíc vyznačují minimálními zpětnými vlivy na napájecí síť při rekuperaci.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI