home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Věda a výzkum | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | Temex

Produkty a služby / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Rovněž vědecko-výzkumné projekty tvoří součást naší činnosti. V minulosti jsme již dokázali ať už sami nebo ve spolupráci s výzkumnými ústavy a vysokými školami uvést do života velice zajímavé projekty.


 
SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK - Věda a výzkum

SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK

Současnou snahou všech výrobců je automatické zpracování různých součástek. Součástky jsou zpracovávány jednoúčelovými stroji, do kterých jsou vkládány pomocí manipulátorů a robotů. Tyto však vyžadují, aby součástky byly řádně separované, bez chyby orientované, seřazené do fronty, následně dávkované dle taktu stroje a rovněž se zpravidla vyžaduje vstupní kontrola kvality.

Více »


STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA - Věda a výzkum

STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA

Spalování uhlí hraje mezi primárními energetickými zdroji v České republice nezastupitelnou roli. Zejména spalováním uhelného prášku v elektrárnách a teplárnách získáváme významný podíl elektřiny a tepla do našich domácností a průmyslu. Tyto zdroje energie jsou ovšem zastaralé a proto bylo nutno přistoupit k jejich obnově a výstavbě nových.

Více » 
ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY - Věda a výzkum

ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Biomasa je velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při spalování je poměrně vysoký (u dřeva je 70 %, u slámy 80 %). Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Podmínkou dokonalého zplyňování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a dostatek prostoru.

Více » 


mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI