home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Věda a výzkum | ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY | Temex

ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Zařízení se zplyňováním biomasy se používají stále více a na první pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení.

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do koogenerační jednotky, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Výsledkem je pak výroba elektrické energie a tepla. Vzniklé teplo je použito na vyhřívání objektů. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost.

Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za stejných podmínek na 13 %.
 

Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. V praxi však nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. Protože se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dřeva.

V případě zájmu o tuto problematiku nebo možnostech navázání spolupráce v této oblasti, můžete zaslat případné dotazy prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI