home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Věda a výzkum | SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK | Temex

SEPARÁTOR TVAROVĚ SLOŽITÝCH SOUČÁSTEK

Separátor tvarově složitých součástek

Existuje celá řada separačních metod a každá má svoje výhody a nevýhody. Na druhé straně existuje nepřeberné množství různých součástek, které navíc mají různé tvary, omezující požadavky ke zpracování a většinou není jednoduché tyto požadavky skloubit.

Naší snahou bylo vyvinout separátor tak, aby se skládal z jednotlivých univerzálních uzlů a aby z těchto uzlů bylo možno dle přání zákazníka sestavit jiný separátor s vhodnými vlastnostmi, který by se nemusel konstruovat vždy „od nuly“.

Separátor svorek stykačů

Pro separaci těchto součástek byla použita metoda využívající odstředivé síly součástek, položených na dvou rotujících talířích tak, aby se neotíral povrch a snížila se hlučnost. Tato metoda a řešení se zdá být komerčně zajímavé pro své vlastnosti, jako např. šetrnost k opotřebení součástek – tablety apod. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu.

Technické řešení

Hlavní výhodou je nepoškozování struktury a povrchu součástek vibracemi. Je tedy vhodný k separaci velice křehkých součástek, např. k separování keramických destiček před spékáním, pilulek a podobných materiálů, jejichž hrany by se stálým omíláním mohly obrousit.

Základem separátoru jsou dva otáčející se talíře. Vnitřní talíř o průměru 500 mm je konický a jeho osa je šikmo uložena. Na tento talíř se nasype dávka součástek určených k separování. Vnější talíř je v podstatě mezikruží o šířce cca 100 mm, který je ve vodorovné rovině a na který jsou odstředivou silou vynášeny součástky, které mají být separovány. Oba talíře jsou smontovány tak, aby v jednom bodě byly plochy obou talířů ve stejné výšce, a tím je umožněn přesun součástek z vnitřního talíře na vnější talíř. Vnější talíř (mezikruží) se otáčí vyššími otáčkami a to způsobí, že součástky vynesené na mezikruží jsou díky vyšší rychlosti otáčení spolehlivě uneseny před ostatními a tím je vytvořena řada součástek, doposud ještě neorientovaných. Samozřejmě mezikruží je po vnějším obvodu opatřeno stěnou, které se součástky při otáčení dotýkají. Separace součástek je neuvěřitelně rychlá a výkonná.

Po uspořádání součástek do neorientované fronty jsou součástky vyneseny do lineárního zásobníku tvořeného skluzem. Tímto je korigován značný rozdíl rychlosti plnění a několikrát pomalejším vyprazdňováním zásobníku. Když se tento zásobník naplní, je otáčení vnitřního talíře zastaveno, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebování součástek stálým omíláním. Lineární zásobník je vyprazdňován dle taktu stroje.

Následně je orientována součástka z osmi libovolných poloh na jednu definovanou. Součástka je v určitém taktu ve vertikálním směru spuštěna ze skluzového zásobníku do otáčejícího se kola, které se součástkou otáčí před DC kamerou. Když kamera zaznamená předepsaný obraz, je součástka propuštěna dále k poslední kontrole, a to zda je správně orientována. V případě, že součástka nemá definovaný tvar, kamera toto vyhodnotí a součástka je vyřazena do zásobníku „neshodných součástek“.

Řešení tohoto volně programovatelného separátoru je rovněž velmi výhodné pro výrobu v menších sériích, neboť je možná operativní mechanická přestavba zařízení.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI