home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Věda a výzkum | STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA | Temex

Významný partner | Věda a výzkum | STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA | Temex

STANOVENÍ TERMOKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ UHELNĚHO PRÁŠKU – PÁDOVÁ TRUBKA

Za tímto účelem vznikl projekt „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“ – 1M 06059 programu MŠMT „Výzkumná centra“ v rámci jehož řešení bylo v prostoru zkušebny Výzkumného energetického centra vybudováno experimentální zařízení sloužící ke stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány kinetickými parametry aktivační energií, před-exponenciálním faktorem a zejména průběhem vyhořívání uhelných částic.

Experimentální zařízení, tzv. Pádová trubka, umožňuje nastavit prostředí odpovídající podmínkám v reakčním prostoru kotlů velkých uhelných bloků spalujících uhelný prášek volbou teploty, koncentrace kyslíku a rychlosti proudění reakčního plynu v reakční komoře. Parametry plynu jsou nastavovány a řízeny v plně automatickém režimu. 

Jelikož předchozí popis může pro mnohé znít velmi učeně, zkusíme to popsat jednodušeji:

Vezmeme trochu práškového uhlí, nasypeme jej v různých výškách do trubky, ve které proudí horký plyn o daném složení. Uhlí padá dolů a postupně hoří. Na výstupu z trubky zachytíme částečky uhlí a popele do filtru a podrobíme je analýze, která napoví, jak se tohle uhlí chová během svého hoření v kotli.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI