MENU

Linka pro kompletaci výměníku (AUDI)

Linka pro kompletaci výměníku
Linka pro kompletaci výměníku
Linka pro kompletaci výměníku
Linka pro kompletaci výměníku

Manipulace s díly pomocí 13 robotů

img

Základní parametry

img

Pohled na pracovní místo

img

Rozmístění dílů na paletce

img

Výsledný produkt

 

DODÁVKA PLNĚ AUTOMATICKÉ LINKY PRO KOMPLETACI CHLADIČE (VÝMĚNÍKU AUDI)

Tento projek zastřešuje společnou realizaci tří zakázek: 
 – Linka pro kompletaci výměníku AUDI. 
 – Doplnění elevátorů k projektu cooleru AUDI V6 GEN EVO 3.
 – Doplnění stanice pastování delt.

Název zakázky:       Linka pro kompletaci výměníku AUDI
Termín realizace:    2018 – 2020

ZADÁNÍ:
Projekt byl zahájen na základě poptávky zákazníka a postupně byl zpřesňován v následných technických jednáních, kde došlo k finalizaci zadání ze strany konečného zákazníka – Audi. V průběhu realizace vznikly další požadavky na vylepšení a doplnění komplexní linky o stanici pastování delt a vstupní skládací zařízení trubek s finem (vlnovcem) tzv. elevátorů.
Hlavní požadavek zákazníka, byl zaměřen na zvýšení kvality, úsporu pracovních sil a zvýšení produktivity.

ŘEŠENÍ – PARAMETRY:
Takt linky:    1 min./ks
Kapacita:    20 ks paletek tzn. 1ks = 1pal.

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU:

 • Zakládání dílčích komponentů a odebírání hotového kusu operátorem.
 • Zakládání, orientace a manipulace trubek.
 • Kalibrace vnějšího pláště – shell a přepážek.
 • Pastování vnitřních přepážek shell trubky.
 • Temování a provlékání trubek skrz víka.
 • Montáž horní a spodní příruby.
 • Laserové značení DMC kódu.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

 • Manipulaci s díly (chladiči) zajišťuje 13 robotů STAUBLI s gripery vlastní konstrukce. 
 • Čtečka DMC kódu je firmy Cognex a je propojena systematicky s tracebilitou výroby interního systému MES zákazníka. 
 • Kalibrační váhy jsou propojeny s řídícím systémem SIEMENS a vizualizace je zobrazena včetně ovládání na OP panelu.
 • Obsluhu zařízení zajišťují dva operátoři, kteří zároveň obsluhují více navazujících pracovišť.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

 • Minimalizace zmetkovitosti a plná automatizace
 • Zkompletované chladiče na dodaném zařízení TEMEX, jsou vyráběny ve zkrácených termínech pro další navazující operace ve výrobním cyklu automobilů
 • Eliminace ručního pastování a skládání, kdy docházelo k nesprávné kompletaci a praskání samotného chladiče
 • Zvýšena produktivita práce a kvality
 • Velká úspora pracovních sil – toto zařízení je plně automatické 
 • Úspora vstupního materiálů pastovaní, složitost poskládání chladiče
 • Snížení finanční nákladů na zajištění kompletního výrobku

imageCelkový pohled na linku

imageChapadlo robota

imageČást svařovací buňky

imageSvařovací robot v buňce

                                               VIZUALIZACE KOMPLETAČNÍ LINKY VYMĚNÍKU