MENU

Chceme být o krok napřed!

Chceme být o krok napřed!

image 

image

Výroba v současnosti prochází bouřlivým vývojem. Vznikají neustále nové a nové výrobky, které jsou stále více protkány digitálními technologiemi a novými funkcemi. Vyhrává ten, kdo dokáže nejrychleji vyvinout, vyrobit a dostat na trh nový produkt s nejmodernější technikou. Proto je kladen velký důraz na neustálý vývoj, inovace a zkrácení cyklu všech etap výroby. Tento tlak se samozřejmě přesouvá i na nás, na výrobce strojů a linek pro průmysl.

 
Vývoj a inovace provádíme již mnoho let, ale nikoliv v takovém rozsahu, jak to nyní požadují současné trendy. Proto jsme se rozhodli, že další rozvoj firmy je stále důležitější mít vlastní specializované centrum, které se bude zabývat vývojem a inovacemi systematicky a soustavně.  Výsledkem našeho úsilí je Vývojové a inovační centrum, které připravuje naše technologie na průmyslovou revoluci – industry 4.0.


Rychlost – to je dnes přesně ta schopnost, která dělí úspěšné od neúspěšných. Žijeme ve světě, který se velmi dynamicky mění. Čím rychleji výrobkovou nebo procesní inovaci uvedete do života, tím více výhod z ní můžete čerpat. Proto je celá koncepce VICP 4.0 založená na maximální spolupráci všech složek výzkumného týmu, v jejich soustředění na jednom místě a na minimalizaci prostojů a ztrátových časů. Celý vývoj bude probíhat pod jednou střechou, kde v prvním patře je vývojové pracoviště, projekce a v přízemí probíhá výroba dílů, montáž a testování prototypů.

Související produktové listy