MENU

Robotizace

Víme jak – nastavení parametrů robota přes dotykovou obrazovku

Až 45 % každodenních pracovních činností, za které jsou dnes lidé placeni, by mohlo být automatizováno s aktuálně dostupnými technologiemi…

-25%
Nasazení robotizace průměrně
přinese mzdové úspory 25%
+15%
Průměrné zvýšení produktivity

 

Pojem robotizace lze chápat jako automaticky vykonávanou technologickou nebo manipulační činnost s využitím průmyslového robota nebo manipulátoru, která probíhá podle předem stanoveného postupu, u kterého se pracovní takt nepřetržitě opakuje.

Temex – montáž čidel na robotické rameno

Hala Temex – robot s vakuovým gripperem na kartonové krabice

Zvyšující se všestrannost a klesající cena robotů již umožňuje jejich užití ve stále širším spektru činností, kde není efektivní a ani realistický nákup velkého množství jednoúčelových strojů. Možnosti nasazení robotů se tak významně rozšiřují.

Můžeme Vám dodat takového robota, který přesně napodobí sekvenci pohybů lidského pracovníka, které je pak schopen bez ustání opakovat. Díky této neúnavnosti industriálních robotů mohou firmy podstatně zvyšovat svoji produkci a to při minimální zmetkovitosti. Větší zapojení robotů by tak mohlo omezit nedostatek zaměstnanců, kterým náš průmysl trpí.

Jaká řešení Vám můžeme nabídnout?

 1. Komplexní automatizace – celkový proces je automatizován a člověk přebírá roli plánování a strategického řízení.
 2. Dílčí automatizace – automatizaci podléhají jen určité procesy a funkce, zatímco zbylé fáze procesu zůstávají realizovány člověkem.

Jaké typy robotů u Vás můžeme nasadit?

Zvolení správného typu robota má zásadní význam nejen na dosažení požadované funkčnosti, ale zejména na výši ceny, kterou budete muset za robotizaci zaplatit.

 1. Ruční manipulátory jsou jednoúčelová i víceúčelová manipulační zařízení, ovládaná člověkem. Jejich úkolem je násobit sílu a pohybové možnosti operátora.
 2. Manipulátory s pevným programem (sekvencí) pracují naopak automaticky a bez přímé účasti člověka. Tyto roboty jsou schopné opakovat předem pevně stanovené pracovní cykly, stanovené z několika nebo mnoha dílčích pracovních pohybů.
 3. Manipulátory s pružným programem následují automatizovaný zadaný program, který se však dá rychle změnit přenastavením zadaných prvků řídicího systému. Mezi tyto patří například i průmyslové roboty a také kognitivní roboty. Ty jsou schopny samovolně vytvářet a upravovat program své činnosti podle zadaných cílů, za pomoci komunikace s člověkem.

Každý robot je vybaven periferií, do které lze zařadit panel pro ruční ovládání, mechaniky pro externí paměti, terminál a popřípadě například tiskárnu. Součástí stroje je také řídicí systém, který dle nakonfigurovaného programu řídí činnost robota pomocí ovládání jeho pohonů a dalších kinematických struktur.

Proč investovat do robotizace

Proč investovat do robotizace?

 • Snížení provozních nákladů
 • Vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance
 • Snížení zmetkovitosti
 • Nahrazení nedokonalosti člověka
 • Zlepšení opakované kvality a úrovně výrobků
 • Snížení odpadu materiálu
 • Zvýšení produkce za jednotku času
 • Neporovnatelně lepší flexibilita výrobních linek
 • Úspora pracovního místa
 • Navýšení výtěžnosti a zisku