MENU

Kontrolní systémy

Kontrolní systémy

Obraťte se na nás i s vašim projektem a my vám rádi navrhneme řešení přímo na míru.

 

Díky našim kontrolním systémům budete mít jistotu, že Vám z výroby neunikne žádný výrobek, který by neodpovídal nejpřísnějším kvalitativním požadavkům.

Kontrola kvality je nedílnou součástí každého výrobního procesu. U moderní sériové výroby je cílem ověřovat správnost provedení každé výrobní operace, a to ve všech fázích výroby. Na ni pak navazuje výstupní kontrola.

Při návrhu a instalaci těchto kontrolních stanovišť Vám mohou pomoci naši specialisté, neboť právě tato oblast je vhodná pro nasazení prvků průmyslové automatizace.

Nespornou výhodou automatizovaných kontrolních systémů je jejich vysoká přesnost, neomylnost, nízké vstupní náklady a v neposlední řadě také možnost nepřetržitého provozu 24/7/365. Díky těmto faktorům lze docílit výrazného zvýšení efektivity a přesnosti daných procesů.

Nejčastěji se jedná o vision systémy, které zajišťují vizuální kontrolu všech možných parametrů, které lze kamerovými systémy měřit, nebo ověřovat. Ať se jedná o různé typy kontroly materiálu, tvarů, přes přesné měření rozměrů, kontroly nanesení lepidla, pasty či podobných materiálů, kontrolu barev nebo detekci průhledných vrstev laku, až po kontrolu kompletnosti výrobků a správné pozice dílů. Mezi další kontrolní úlohy mohou patřit kontroly popisků, OCR, čtení čárových a QR kódů, jejich sledování ve výrobním procesu a zanášení do výrobních databází.

Druhým ze specifických kontrolních systémů TEMEX jsou testery těsnosti chladičů pro automobilový průmysl. Jedná se o modulární zařízení, jehož hlavní výhodou je schopnost testovat různé typy chladičů na stále stejné stanici. Komplet testovacího zařízení se totiž skládá ze dvou částí, a to samotné stanice testeru a pak testovacích vozíků. Tyto vozíky mohou být koncipovány tak, aby umožňovaly testování jednoho nebo i více typů chladičů. Připojení vozíků k testovací stanici je pak univerzální, a tudíž je výměna vozíků věcí okamžiku.
​​​​​​

 

image​​​​​​