MENU

Komplexní služby

Projekce
Výroba
Montáž
Oživení
Servis

 

Z vlastní zkušenosti víme, že závislost na dodavatelích se může negativně projevit v kvalitě dodávaných služeb a velmi často také ve skluzech při realizaci dodávek. Abychom se tomu vyhnuli chceme v naší firmě soustředit špičkové odborníky a prvotřídní vybavení, které nám umožní řešit vlastními silami celý proces od strojní projekce, programování, MAR, elektro instalace, strojní výroby atypických dílů až po montáž prototypů, testování. Díky tomu je společnost TEMEX schopna nabídnout svým zákazníkům komplexní dodávky služeb analýzou počínaje a profesionálním servisem konče.

 

Konstrukce

Vývoj automatizovaného pracoviště začíná v našem konstrukčním oddělení vybaveném nejmodernější výpočetní technikou včetně pokročilých 3D software technologií pro návrh i testování. Na strojní konstrukci navazuje oddělení elektro-projekce.

Výroba

Po schválení designu stroje zákazníkem jdou navrhované konstrukční díly do obrobny. Tu tvoří 6 CNC obráběcích center včetně 5-osé frézy, 2 soustruhy, elektroerozivní drátová řezačka a další specializované vybavení. To nám umožňuje rychlou a přesnou výrobu unikátních dílů podle 3D výrobní dokumentace.

Montáž

Následuje mechanická montáž stroje či linky probíhající ve třech specializovaných halách. 
Na ně navazuje středisko elektomontáže, které zajišťuje služby v oblasti návrhu a výroby rozvaděčů a zajistí osazení celé linky elektrovýzbrojí.

Oživení

Na závěr nastupují programátoři ze střediska automatizace, kteří provedou oživení stroje a společně s montážním týmem provádějí seřízení linky a strojů na požadované produkční parametry.

Záruční a pozáruční servis

Předáním funkčního díla zákazníkovi naše služby nekončí. Nabízíme záruční i pozáruční servis včetně servisu Nonstop. Kromě základního zaškolení obsluhy nabízíme i certifikovaná školení pro pracovníky údržby z oblasti programování PLC automatů.

Jako dodavatel komplexních celků v oboru automatizace, strojů, vzduchotechniky a klimatizace dodáváme rovněž veškeré služby týkající se těchto uvedených činností. Možné je si u nás tak objednat nejen dodávku komplexního celku, ale i jednotlivé služby projektantů, programátorů, odborníků na parametrizaci a návrhu pohonů, revizních techniků (výchozí revize a vystavení prohlášení o shodě) a mnoho dalších.

 

image

image

image

image