MENU

Paletizace hliníkových kol

Paletizace hliníkových kol

Naprosto spolehlivé třídění
a ukládání hliníkových kol

img

Základní parametry

img

Pohled na pracoviště

img

Uchopení a přemístění prokládky

img

Uchopovací gripper robota

 

Co je paletizace?

  • Pojem paletizace je metoda přepravy a ukládání zboží na přepravní palety.
  • Paletizaci v minulosti prováděli lidé – výrobky se na přepravní palety umisťovali ručně.
  • Ruční paletizace byla pro pracovníky firem značně fyzicky a časově náročná.
  • S příchodem paletizačních robotů se celý proces paletizace včetně následné přepravy a logistiky zboží velice zrychlil.

Průmysloví roboti se také používají k odebírání hliníkových kol z konce dopravníkového pásu a rychlému umístění na paletu. Jedná se tedy o efektivní nahrazení lidské fyzické manipulace (obracení, zvedání, ukládání) hliníkových odlitků kol pro automobilový průmysl robotickými stroji v kombinaci s dopravníkovými systémy.

Studie ukládání hliníkových kol

Zákazník: Výrobce hliníkových kol
Délka realizace: 6 měsíců
Zadání: Projekt byl realizován na základě požadavku zákazníka na automatizované ukládání kol za žíhacími pecemi.
Řešení
Takt linky: 600 kol/hod
Kapacita: 51 palet - typů kol, až 2000 kol

 

Kola jsou za žíhacími pecemi otočena automatickým obracečem pohledovou stranou dolů tak, aby mohly být robotem uloženy na paletu.
Typ kola je rozpoznáván profilerem. Profiler rozpoznává odlité znaky na hliníkovém disku.
Rozpoznaná kola jsou dopravována válečkovým dopravníkovým systémem k odběrnému místu robota, který kolo uloží na patřičnou paletu.

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Minimalizace zmetkovitosti
  • Detailní informace o umístění každého kola
  • Eliminace pracovních úrazů při ruční manipulaci s těžkými koly
  • Velká úspora pracovních sil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

 

 

VIZUALIZACE PRACOVIŠTĚ ROBOTIZOVANÉ LINKY NA PALETIZACI