MENU

PLC a vizualizace řízení

PLC a vizualizace řízení

Řada průmyslových podniků řeší otázku, jak a kde zahájit modernizaci jejich výrobních technologií. Jednou z nejosvědčenějších variant je přechod na nový řídicí systém a zavedení řízení výroby prostřednictvím vizualizace.

Řízení výroby prostřednictvím vizualizace

Vizualizace - I. úroveň řízení

V rámci takového projektu Vám zajistíme převod stávající reléové logiky a základní zobrazení pomocí segmentových panelů na řídicí systém s operátorskými panely a vizualizací. Reléovou logiku nahradíme řídicím systémem např. SIEMENS S7-400. Indikační panely s kontrolkami nahradí operátorské dotykové panely. Dlouhé svazky ovládacích signálů nahradí jeden komunikační kabel, na jehož konci může být umístěna necentrální periferie pro zpracování signálů ze snímačů a pro ovládání akčních prvků.

Přehledové schéma technologie je nahrazeno vizualizačními stanicemi s možností zobrazení chodu celé technologie

Přehledové schéma technologie je nahrazeno vizualizačními stanicemi s možností zobrazení chodu celé technologie, ale také nastavení fungování technologie a ovládaní jednotlivých částí. V servisním režimu vizualizace dále nabízí ovládání některých akčních prvků.

Parametry, nastavované pomocí potenciometrů (otočného ovladače), bude možné nyní nastavit přesně zadáním číselné hodnoty. Stavy jednotlivých akčních prvků jsou zobrazovány barevně a již při nahlédnutí je možné zjistit, které části pracují a které jsou v poruše. 

Při bližším pohledu je pak u každého prvku zobrazen jeho režim:

U každého prvku je zobrazen jeho režim

Kliknutím na akční prvek lze zjistit jeho pracovní status:

Aktuální poruchy pásového dopravníku M112

Technologie umožňuje ovládat akční prvky samostatně nebo v celých technologických sekcích:

Technologie umožňuje ovládat akční prvky samostatněTechnologie umožňuje ovládat akční prvky i v celých technologických sekcích

Je možné zobrazovat stavy snímačů na jednom místě:

Je možné zobrazovat stavy snímačů na jednom místě

K těmto základním funkcím přibyla alarmová diagnostika technologie, akčních prvků a senzorů. Každá informace se ukládá se svou datumovou značkou na disk počítače. Tyto údaje se dnes hojně využívají pro statistické zpracovnání v MES systémech. Data jsou archivována zpětně až několik let.

Alarmová diagnostika technologie, akčních prvků a senzorů

Archívy dat jsou dostupné v základním textovém formátu editovatelném v MS Excel.

Archívy dat jsou dostupné v základním textovém formátu MS Excel

 

 

Příklad získaných údajů z vizualizace procesu:

  • Produktivita linky
  • Doba chodu/odstávky/poruchy linky
  • Chybovost prvků technologie (akční prvky, senzory)
  • Zasílání informací o poruše na email/mobil pracovníkům údržby

Proč automatizaci výrobního procesu od Temexu?

  • Znalost a zkušenosti v těchto oblastech
  • Kompletní vývojový tým projekce/výroba/realizace/oživení/záruka/servis
  • Možnost ovládání a monitorování celé technologie z jednoho místa
  • Dostupnější diagnostika poruch
  • Tvorba aplikace podle potřeb a požadavků zákazníka.
  • Zajištění servisu technologie řízení a pomoc při odstraňování poruch
Zobrazit více

Managment firmy pak bude mít možnost se podívat přes webové rozhraní na přehledové schéma linky, kde jsou zobrazeny všechny základní informace o chodu výrobní technologie, viz schéma v úvodu stránky.

 

Související Služby