MENU

Zázemí firmy TEMEX

TEMEX research and development center
Company management and administration buildin
Machine assembly center built in 2001
Electrical assembly hall

 

Společnost TEMEX disponuje vlastním kvalitním pracovním zázemím, které tvoří 4 stavby. Kromě administrativní budovy byly naprojektovány nové stavby šité na míru naším potřebám a tvoří nyní nezbytné pracovní prostory pro naše divize.

 

Budova vedení společnosti a administrativy

Nejstarší budova firmy byla zakoupena v roce 1996 na dobré adrese v bezprostřední blízkosti krásného parku. Po adaptacích budovy v letech 1997 a 2016 bylo vytvořeno skutečně excelentní pracovní prostředí, za které se nemusíme stydět ani v evropském měřítku.
V budově se nacházejí spolu s kancelářemi administrativy a vedení také střediska automatizace, elektroprojekce, vzduchotechniky a pohonů. V přízemí budovy je zřízené moderní školicí středisko, kde probíhají různá školení v oblasti automatizačních a pohonářských systémů nejen pro naše pracovníky, ale i pro externí zájemce.

Středisko strojních montáží postavené v roce 2001

Pro větší konkurenceschopnost a pro zkvalitnění a zrychlení výrobně montážní produkce bylo nutností se poohlédnout po vhodných větších prostorech. Na přelomu tisíciletí byl proto podán náš podnikatelský záměr, který ministerstvo v roce 2000 schválilo. V tomtéž roce firmaTEMEX obdržela dotaci na výstavbu nové montážní haly a projekčních prostor. Celý objekt byl zrealizován za tři měsíce a v lednu 2001 došlo k přesunu montáží do nového objektu. 

Elektromontážní hala postavená v roce 2014

V důsledku neustálého zvyšování objemu výroby v oblasti elektro a drahých externích dodávek vyráběných komponent byla postavena nová jednopatrová moderní budova se zaměřením na montáž elektro a středisko CNC techniky.

Výzkumné a vývojové centrum TEMEX postavené v roce 2018

V poslední době byl pro další efektivní rozvoj firmy důležitým faktorem provozovat vlastní specializované centrum, které by se zabývalo vývojem a inovacemi systematicky a soustavně. Proto byla postavena čtvrtá jednopatrová budova, kde se soustředí všechny činnosti související s výrobou a vývojem jednoúčelových strojů a automatizovaných pracovišť. 
Přízemí haly skýtá prostory pro obráběcí centrum s moderními CNC stroji a testovací halu pro automatizované robotické linky. O patro výše se nachází zázemí pro strojní projekci a středisko vývoje a výroby strojů.

 

Budova vedení společnosti a administrativy

Středisko strojních montáží postavené v roce 2001

Elektromontážní hala postavená v roce 2014

Výzkumné a vývojové centrum TEMEX