MENU

Zázemí firmy TEMEX

Výzkumné a vývojové centrum
Budova vedení společnosti a administrativy
Středisko strojních montáží
Elektro-montážní hala

 

Společnost TEMEX disponuje vlastním kvalitním pracovním zázemím, které tvoří 4 stavby. Kromě administrativní budovy byly naprojektovány nové stavby šité na míru naším potřebám a tvoří nyní nezbytné pracovní prostory pro naše divize.

 

Budova vedení společnosti a administrativy

Nejstarší budova firmy byla zakoupena v roce 1996 na dobré adrese v bezprostřední blízkosti krásného parku. Po adaptacích budovy v letech 1997 a 2016 bylo vytvořeno skutečně excelentní pracovní prostředí, za které se nemusíme stydět ani v evropském měřítku.
V budově se nacházejí spolu s kancelářemi administrativy a vedení také střediska automatizace, elektroprojekce, vzduchotechniky a pohonů. V přízemí budovy je zřízené moderní školicí středisko, kde probíhají různá školení v oblasti automatizačních a pohonářských systémů nejen pro naše pracovníky, ale i pro externí zájemce.

Středisko strojních montáží postavené v roce 2001

Pro větší konkurenceschopnost a pro zkvalitnění a zrychlení výrobně montážní produkce bylo nutností se poohlédnout po vhodných větších prostorech. Na přelomu tisíciletí byl proto podán náš podnikatelský záměr, který ministerstvo v roce 2000 schválilo. V tomtéž roce firmaTEMEX obdržela dotaci na výstavbu nové montážní haly a projekčních prostor. Celý objekt byl zrealizován za tři měsíce a v lednu 2001 došlo k přesunu montáží do nového objektu. 

Elektromontážní hala postavená v roce 2014

V důsledku neustálého zvyšování objemu výroby v oblasti elektro a drahých externích dodávek vyráběných komponent byla postavena nová jednopatrová moderní budova se zaměřením na montáž elektro a středisko CNC techniky.

Výzkumné a vývojové centrum TEMEX postavené v roce 2018

V poslední době byl pro další efektivní rozvoj firmy důležitým faktorem provozovat vlastní specializované centrum, které by se zabývalo vývojem a inovacemi systematicky a soustavně. Proto byla postavena čtvrtá jednopatrová budova, kde se soustředí všechny činnosti související s výrobou a vývojem jednoúčelových strojů a automatizovaných pracovišť. 
Přízemí haly skýtá prostory pro obráběcí centrum s moderními CNC stroji a testovací halu pro automatizované robotické linky. O patro výše se nachází zázemí pro strojní projekci a středisko vývoje a výroby strojů.

 

image

image

image

image