MENU

Sušicí komora

Sušicí komplex sestavený z komor DC01
Uvnitř sušicího komplexu sestaveného z komor DC01

Úspěšné sušení potravin = dokonalá kombinace odvlhčování vzduchu a vedení vzduchu

Sušicí komora DC01

SUŠICÍ KOMORA DC01

Vyvíjíme, navrhujeme a vyrábíme sušicí systémy potravin pro dávkové nebo kontinuální zpracování, abychom vyhověli vašim specifickým požadavkům.
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SUŠENÍ

Sušení je obecně proces, při kterém se odstraňuje z pevného materiálu vlhkost odpařováním do proudu plynu. Vložíme-li vlhký materiál do prostředí vlhkého vzduchu, kde je tenze páry menší než na povrchu materiálu, dochází k odpařování kapaliny z jeho povrchu. Vlhkost přechází z povrchu materiálu do vzduchu.
 

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Základem úspěšného sušení je dokonalá kombinace odvlhčování vzduchu a vedení vzduchu. Při nízké teplotě prochází extrémně suchý a tím nenasycený vzduch přesně na místo, kde má absorbovat vlhkost. Tento proces – kondenzační sušení založené na tepelném čerpadle – je použit u daného typu komory.
 

Princip tepelného čerpadla susicí komory

Systém se skládá z jedné sušící komory a minimálně jednoho modulu odvlhčování. Účelem odvlhčovacího modulu je zajistit požadovaný procesní vzduch. Sušicí komora je místo, kde probíhá vlastní sušení.

Sušení v uzavřeném okruhu vzduchu – bez přívodu a odvodu vzduchu

Sušicí komora DC01 – popis sušení v uzavřeném okruhu vzduchu (bez přívodu a odvodu vzduchu)​​​​​

1. Vlhký vzduch prochází ze sušicí komory do modulu odvlhčování vzduchu.
2. Vlhkost kondenzuje na žebrech chladiče vzduchu a prochází kolektorem do odtoku kondenzátu, kde opouští odvlhčování modul.
3. Ohřívač vzduchu ohřívá suchý vzduch na požadovanou procesní teplotu.
4. Ventilátor procesního vzduchu cirkuluje vzduch mezi odvlhčovacím modulem a sušicí komorou.
5. Suchý, nenasycený vzduch je veden do sušicí komory, kde se mísí s hlavním recirkulačním vzduchem, a proudí přes nebo skrz předměty určené k sušení.
6. Hlavní recirkulační vzduch cirkuluje uvnitř sušicí komory a zajišťuje rovnoměrné sušení.

Do sušicí komory jsou mobilním kolovým robotem dovezeny multifunkční kolečkové vozíky s podnosy. Na těchto podnosech se suší dané výrobky, mezi kterými proudí horizontálně vedený vzduch. Náš systém pro sušení potravin je standardně vyroben z nerezové oceli a lze je čistit v souladu s platnými normami pro potraviny.

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Kvalita výsledného produktu – pozitivní výsledky sušení (aroma, vzhled, bioaktivita)
  • Kondenzát – mohou se v něm zadržovat cenné látky a může být zpracován pro další použití
  • Sušení probíhá v systému uzavřeném vzduchem – žádná interakce s okolním vzduchem, nezávislost na klimatu, reprodukovatelné procesy
  • Spolehlivost procesu – kontrola a monitorování parametrů, lze nastavit různé programy, analýza dat

imageSušicí komora DC01

imagePotraviny k sušení: ovoce, maso, bylinky a cukrovinky

imageSušicí komplex sestavený z komor DC01

imageSušicí komplex sestavený z komor DC01