MENU

Kamerové kontrolní systémy

Automatizace kontrolních procesů kamerovými systémy

Automatizace kontrolních procesů – zefektivní kontrolu výrobku v jednotlivých fázích výrobního procesu = investice s rychlou návratností.

 

KAMEROVÉ KONTROLNÍ SYSTÉMY

Společnost TEMEX nabízí návrh a realizaci aplikací využívajících kamerové technologie. Kamerovými systémy je možné opatřit nově vyvíjené stroje a linky i stávající zařízení a zvýšit tak jejich technickou úroveň, využitelnost a produktivitu.

 

Jaké úlohy kontrolní kamerové systémy zvládají?

•    Kontrola povrchu materiálu, kontrola tvaru a zakřivení.
•    Kontrola kompletnosti výrobků při výrobě, správné pozice přítomnosti dílů a celkové bezchybnosti montáže.
•    Velmi přesné měření rozměrů (výška, šířka, hloubka, průměr, vnitřní rozměry apod.).
•    Kontrola nanesení teplovodivé pasty, lepidla a obdobných materiálů.
•    Kontrola barvy, detekce průhledných vrstev laku na průhledném materiálu (např. automobilové světlomety).
•    Kontrola popisu, optické rozpoznávání znaků (OCR).
•    Čtení čárového/QR kódu a jejich sledování ve výrobním procesu.

 

Co ještě umí?

•    Sbírat a vyhodnocovat informace pro navádění a řízení robotů.
•    Sledovat množství a dávkování vstupního materiálu.
•    Navigovat robotické systémy ve 3D na základě obrazové informace.
•    Lokalizovat, analyzovat a provádět inspekce a měření předmětů v 3D.
•    A mnoho dalších úloh.

 

Co vám systémy vizuální kontroly zajistí?

•    Včasné odhalení vadných (NOK) kusů v jednotlivých fázích výroby.
•    Rychlejší kontrola kvality s nepoměrně nižší chybovostí než při kontrole lidským okem.
•    Možnost instalace systému také do náročných pracovních podmínek.
•    Kontrola vad, které nejsou lidským okem rozpoznatelné.


 

Kamerové systémy se používají zejména pro bezdotykové měření a kontrolu kvality ve výrobě. Výhody použití kamer lze shrnout do následujících bodů:

Zvýšení kapacity produkce
Sejmutí a vyhodnocení obrazu trvá obvykle desítky milisekund a pomáhá tak udržet vysoký takt výrobní linky. Ve spolupráci s operátorem pak šetří čas operátora na neautomatizované úkony.

Snížení nákladů
Počáteční investice do kamerové kontroly bývá sice vysoká, ale podle zkušeností uživatelů se náklady vrátí do několika měsíců. Kamerový systém je schopen pracovat v režimu 24/7/365.

Udržení vysoké kvality
Pokud je kvalita výrobku hodnocena operátory, tak se může stát, že různí lidé vyhodnotí stejný kus různě. Kamerový systém je při správně nastavených limitech schopen vyhodnotit každý kus správně i po delším čase.

Sledování produkce
Strojové vidění je přirozenou součástí principů Průmyslu 4.0. Pokročilé systémy umožňují nejen vyhodnocení obrazu, ale také sledování výrobku a odesílání statistických dat do nadřazeného systému.
 

 

image

 

image

 

image

Kamerové systémy dodáváme na klíč, včetně hardwarového a softwarového vybavení a osvětlovacích prvků, případně stínění, garantujících konstantní světelné podmínky, neovlivněné proměnlivým světlem z okolního prostředí.

Související Služby