MENU

EGR ventily a chladiče

TEMEX linky na kompletaci EGR ventilů a chladičů

 TEMEX linky na kompletaci EGR ventilů a chladičů = zrychlení a zkvalitnění výroby důležitých komponent systémů řízení výfukových plynů

TEMEX linka na kompletaci EGR ventilů

AUTOMATIZACE PŘI VÝROBĚ EGR VENTILŮ A JEJICH CHLADIČŮ

 

V KOSTCE

Vývoji a výrobě zařízení pro automatizovanou montáž EGR ventilů a jejich chladičů se v TEMEXu věnujeme již od roku 2014. Za tuto dobu jsme s našimi zákazníky identifikovali slabiny výrobního procesu a ty nahradili odpovídajícími moderními technologiemi, které významně eliminují zmetkovitost a zkracují výrobní čas. Vyrábíme a dodáváme jak samostatná zařízení pro automatizaci určitých částí výrobního procesu, tak celé poloautomatické i zcela automatizované linky na kompletaci EGR ventilu a také dvě generace montážních linek pro kompletaci chladičů pro EGR ventily.

 

LINKY NA KOMPLETACI EGR VENTILŮ – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Automatická linka

 • zcela automatizované řešení vlastní konstrukce
 • minimalizace počtu operátorů nutných k obsluze linky (2 osoby)
 • kompletace EGR ventilu v řádu desítek sekund
 • maximální využití robotizace – operátor pouze na začátku procesu zakládá díly na paletku a na konci automatizovaného procesu odebírá hotový sestavený a otestovaný ventil
 • kontrola přítomnosti a správného založení dílů na paletku pomocí vision systému
 • aktivní využití ionizačního ofuku + automatického očištění a aktivace povrchu dílů pomocí plasmové technologie
 • průběh sestavení ventilu je zcela automatizován, linka samostatně vykonává procesy, jako jsou:
  – manipulace, vkládání, pozicování, středění, osazování
  – lisování, svařování, šroubování, lepení
  – průběžná kontrola přítomnosti a pozicování dílů vision systémy
  – průběžné vzduchové testy těsnosti komponent
  – automatický EOL test včetně programování čipu ventilu
  – laserové značení DMC kódy, verifikace pomocí automatické čtečky a zápis do systému traceability
   

Poloautomatická linka

 • řešení linky pomocí automatických a poloautomatických stanic vlastní konstrukce
 • stanice obsluhované operátorem, každá s několika samostatnými pracovišti
 • možná adaptace pracovišť na kompletaci více variant/generací ventilu
 • operátoři pouze zakládají jednotlivé díly do fixačních prostředků, ostatní procesy v rámci stanic jsou již zcela automatizovány
 • díky sestavě linky ze samostatných stanic je možná instalace a využití automatizace pouze části kompletačního procesu
 • samostatná stanice pro otestování těsnosti a funkčnosti ventilu – až 3 testovací pracoviště
   

LINKY NA KOMPLETACI CHLADIČŮ EGR MODULU – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 • automatizovaná pracoviště obsluhovaná roboty
 • pouze jeden operátor pro založení komponent a odebírání hotových kusů
 • obslužní roboti s chapadly (gripery) vlastní unikátní konstrukce
 • maximální automatizace montážního procesu:
  – vibrační podavače vstupních dílů
  – robotické zakládání, orientace a manipulace trubek
  – lisování, pastování, temování a provlékání skrz víka
  – laserové svařování a značení DMC kódu
  – kamerové vision systémy

 

Klíčové benefity našich řešení:

 • Minimalizace zmetkovitosti na hranici k 0 %
 • Kompletace výrobku ve zkrácených termínech – minimalizace taktu linky
 • Eliminace manuálních vstupů do procesu kompletace a vzniku NOK kusů
 • Úspora pracovních sil
 • Individuální přizpůsobení požadavkům klienta

imageAutomatické linky na kompletaci EGR ventilu – vizualizace

imageAutomatická linka na kompletaci EGR ventilu – realizace

imageAutomatické linky na kompletaci chladiče pro EGR modul – vizualizace

imageAutomatická linka na kompletaci chladiče pro EGR modul – realizace

imagePoloautomatické linky na kompletaci EGR ventilu – vizualizace

imagePoloautomatická linka na kompletaci EGR ventilu – realizace