MENU

Robotická buňka obrábění hliníkových kol

Zcela automatizovaná robotická buňka pro dokonalý diamond cut hliníkových kol

img

ROBOTICKÁ BUŇKA OBRÁBĚNÍ ALU KOL

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Diamond cut je proces čelního obrábění hliníkových kol pro dosažení unikátního designu. TEMEX jako specialista na zařízení pro výrobce ALU kol je producentem a dodavatelem standardizovaných řešení robotizovaných buněk pro dosažení dokonalého a přesného výsledku čelního obrábění jednotlivých paprsků u hliníkových kol. Naše robotické buňky přinášejí zrychlení a zkvalitnění obráběcích procesů, jejichž přesnost je pro dosažení dokonalého výsledků klíčová.

 

CHARAKTERISTIKA ROBOTIZOVANÉ BUŇKY

Celá buňka představuje ucelený standardizovaný soubor jednotlivých zařízení, které ve společném souladu dokáží zcela automatizovaně zajistit precizní čelní obrábění hliníkových kol, a to klidně v režimu 24/7/365.

Základem celé soustavy jsou:
1. Řídicí rozvaděč robotizované buňky
2. Dopravník s profilometrem měřícím výšku kola a detekcí pozice ventilku
3. Vstupní dopravník
4. Výstupní dopravník
5. Robot s uchopovací hlavou pro dvě kola
6. Oplocení s bezpečnostním zámkem (dveře jsou umístěny mezi vstupním a výstupním dopravníkem)

Standardní soustava může být doplněna o další specializovaná zařízení, jako:
Zařízení pro 3D měření výšky kol 
• Myčku kol

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU

Hliníková kola, určená pro diamond cut, jsou po vstupním dopravníku přiváděna k profilometru a centrovacímu zařízení. Zde jsou kola zaměřena a vycentrována na správnou pozici ventilku. Takto připravená kola jsou pomocí jedné z pozic gripperu uchopena a robotickou paží přenesena k obráběcí stanici. Volnou pozicí gripperu je nejprve vyjmuto již obrobené kolo a následně se vloží následující kolo k obrábění. Již hotové čelně opracované kolo je následně buď umístěno na výstupní pás, nebo pokud je v rámci buňky integrováno i zařízení na mytí kol, opětovně je nejprve vyjmuto z myčky již umyté kolo, vloží se následující kolo k mytí a umyté kolo je na závěr procesu umístěno na výstupní pás.
Jestliže je v rámci buňky integrováno zařízení na 3D měření kol, je tato stanice umístěna jako součást vstupního dopravníku. V rámci této stanice dojde nejprve k vycentrování a pozicování kola.

Následně je povrch čelní strany kola ve stanici laserově zmapován, je vytvořen 3D model kola s identifikaci nejhlubších bodů a veškeré korekční údaje jsou předány do obráběcího centra. Až poté je kolo odebráno robotickou paží a umístěno do obráběcího zařízení.

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

 • Zařízení je koncipováno pro: průměr kola 14“-24“, výška ráfku 4“-13,5“, hmotnost kola 6-35 kg
 • Robotická buňka dokáže obsluhovat až dvě obráběcí centra a případně dvě myčky kol zároveň
 • Uchopovací hlavy jsou uzpůsobeny pro manipulaci se dvěma koly najednou
 • Veškerá automatizace klade důraz na minimalizaci možného poškození obráběných kol
 • Použité materiály splňují vysoké požadavky na odolnost vůči vlivům používaných látek (koroze, rozleptání atp.)
 • Celé pracoviště je koncipováno ergonomicky, s maximálním důrazem na bezpečnost obsluhy, oplocení a zabezpečení buňky je v plném souladu se směrnicemi BOZP

 

STANDARDNÍ KOMPONENTY:
Řídicí systém: SIEMENS
Robot pro manipulaci s koly: FANUC, KUKA
Uchopovací gripper robota: PHD

Klíčové benefity našeho řešení:

 • 100% automatizace procesu čelního obrábění hliníkových kol
 • Standardizované a mnohokrát odzkoušené řešení
 • Možnost obsluhy více obráběcích stanic jedním robotem
 • Krátký cycle time = vysoký výkon celé buňky
 • Pracovní režim až 24/7/365

imageRobotická buňka obrábění hliníkových kol

image3D skener měření kol

imageUchopovací hlava (gripper) robota pro dvě kola 

imageRobotická buňka obrábění hliníkových kol