MENU

Linka pro montáž tažného zařízení

Linka pro montáž tažného zařízení

Nová výrobní varianta původní linky pro výrobu nového typu tažného zařízení 

 

Základní parametry

img

Část linky: A - osa 1 , B - osa 2

img

ad 2.

img

ad 3.

img

ad 4.

img

ad 5.

img

ad 6.

 

ROZŠÍŘENÍ PŮVODNÍ TEMEX LINKY O NOVOU VÝROBNÍ VARIANTU

Název zakázky:       Linky pro montáž tažného zařízení
Termín realizace:    2018

 

ZADÁNÍ:
Projekt byl realizován na základě požadavku zákazníka na rozšíření naší stávající linky Temex z roku 2012 pro výrobu nového typu tažného zařízení.

ŘEŠENÍ:
Bylo potřeba vymyslet takové řešení, abychom dodrželi stávající takt stroje a ponechali zároveň i současnou výrobu. Musely se tedy vyrobit vyměnitelné přípravky a k tomu upravit linku na místě, aby bylo možné v co nejkratším čase provést rychlou výměnu přípravku.

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU:

1. Stružení:
• Výměna stávajících pneu bezpístnicových válců pro X-Y pohyb obrobku (osa 1 a osa 2) – stružící jednotky za elektro pohony FESTO včetně ŘJ.
• Rozšíření elektro rozvaděče o nové prvky.
• Nová mechanická opěrka koule nového TZ S383.
• Přeprogramování funkce stroje pro všechny stávající typy.
• Přidání nového typu TZ do SW.

2. Temování kuličky:
• Nová opěrka pro kouli.
• Předělaní systému čelního upínání – kolize s novými TZ S383 – dodávka ruční upínky včetně držáku.
• Přidání nového typu TZ do SW.

3. Karusel:
• Výroba nových vložek do 2 ks zakládacích přípravků.
• Nový systém podepření konce TZ na místo tyčky – integrované do nové vložky podepření.
• Přidání nového typu TZ do SW.

4. Lisování kolíků:
• Dodávka nové podpěrné kostky pro vlastní kouli TZ.
• Přidání nového typu TZ do SW.

5. Svrtání osy páčky:
• Dodávka nového centrovacího podpěrného přípravku.
• Přidání nového typu TZ do SW.

6. Tester:
• Změna uložení X-Y mechanismu zakládacího přípravku z důvodu kolize s TZ.
• Výroba nových vložek do zakládacího přípravku.
• Výroba nového kompenzátoru zmáčknutí ovládací páky.
• Přidání nového typu TZ do SW.

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Úspora finančních nákladů na výrobu nové linky
  • Eliminace pracovních úrazů při ruční výrobě tažného zařízení
  • Úspora finančních nákladů vynaložených za ruční činnosti pracovníků
  • Snížení zmetkovitosti

image 

image 

image 

image 

 

Související Služby