MENU

Paletizace a paletizátory

Paletizace kartónových krabic s ovinovačkou

Automatická paletizace a depaletizace je dnes nedílnou součástí průmyslové automatizace a robotizace výrobních podniků. Výrazně zvyšuje rychlost a plynulost výroby, eliminuje namáhavou fyzickou práci, chybovost a nepřesnost.

Depaletizační a paletizační linka na ALU kola

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Průmyslová a potravinářská výroba v dnešní době vyžaduje intenzivní a progresivní logistiku – tedy zejména balení, manipulaci, dopravu a skladování zboží. Zejména proto se automatická paletizace a depaletizace stává nedílnou součástí průmyslové automatizace výrobních a potravinářských podniků. 
TEMEX vyvíjí a dodává řešení paletizace i depaletizace pro téměř každé průmyslové odvětví. I přes specifické a nestandardní požadavky zákazníků nacházíme jednoduchá a efektivní řešení, která přináší vysoký výkon a spolehlivost.

PALETIZACE

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

V principu znamená paletizace uložení zboží či výrobků na přepravní palety. Ty je ve většině případů nutné následně ještě fixovat ovinutím do průhledné či obrandované průtažné fólie. Tím se zajistí dokonalá pevnost celé paletové jednotky a její zabezpečení v průběhu přepravy kamióny, v kontejnerech, lodích nebo letadlech. Díky paletizaci a následné moderní skladovací technologii do výšky se zároveň šetří skladovací prostory.
TEMEX v oblasti paletizace nabízí všechna konvenční i moderní – robotizovaná řešení. Naše paletizační systémy si dokáží poradit s téměř všemi výrobními podmínkami – od prostor s extrémními teplotami (horko i nízké teploty), přes prašné provozy, až po provozy vyžadující vysoké nároky na čistotu a hygienu provozu.
Paletizační systémy TEMEX nabízejí řešení pro téměř jakýkoliv typ výrobků – od standardních menších a středních velikostí výrobků v tradičních baleních (krabice, balíčky), přes varianty balení nestandartních produktů, jako jsou například kbelíky, plechovky, lahve a jiné nestandartní tvary výsledných výrobků a balení. 
 

TEMEX PALETIZAČNÍ LINKA S OVINOVACÍM STROJEM

TEMEX paletizační linka s ovinovacím strojem

TEMEX dodává tato řešení paletizací:

•    Robotické paletizátory – robotická paletizace je velmi vhodná pro složitější a nestandartní skládání produktů na palety. Výhodou využití robotů pro paletizaci je možnost vykonávat složitější pohyby, které jsou ideální pro paletizaci zvláštních balení (např. paletizace barev ve kbelících s víkem a madlem, hliníková kola s prolisy), ale také v případě paletizace balení s malou mezerou (kartony apod.). To neznamená, že by byla robotická paletizace málo výkonná – díky složitějším úchopovým hlavám dokáží roboti ukládat více balení najednou, celou řadu a někdy i celou vrstvu. Roboti zároveň mohou díky kombinovaným uchopovacím hlavám zároveň vyzvedávat a zakládat prázdné palety nebo proložky, čímž lze efektivně ušetřit náklady na další dopravníky a manipulátory.
Výhody
Velký pracovní dosah robota  ♦  Obsluha více linek najednou  ♦  Šetrná a přesná manipulace  ♦  Flexibilita v množství paletizačních schémat

    Single-line paletizátory (end-of-line) – řešení pro výrobní prostředí s vysokým objemem výroby a důrazem na výkon, kdy je každá výrobní linka napojena na jeden paletizátor. Vhodné zejména pro výrobce nápojů, mléčných výrobků apod.
Výhody
Vysoká rychlost  ♦  Řešení na míru  ♦  Minimální rozměry  ♦  Skvělá spolehlivost


•    Multi-line paletizátory – řešení pro obsluhu více výrobních linek najednou. Produkty z jednotlivých výrobních linek se nashromáždí na akumulačních uzlech, odkud jsou následně v počtu dostatečném pro naplnění palety zasílány do paletizátoru. U této varianty paletizačního systému je možnost nastavovat různé parametry, jako například skladba produktů, typ a velikost palety, počet vrstev atp.
Výhody
Menší počet pracovníků obsluhy  ♦  Zcela automatizovaný provoz  ♦  Minimální potřeba vysokozdvižných vozíků  ♦  Zajímavé vstupní náklady


Všechny paletizační systémy TEMEX mohou být v rámci komplexnosti doplněny o:

  • Dopravníky    
  • Ovinovací stroje    
  • Paletová lože    
  • Stohovače    
  • AMR MiR


DEPALETIZACE

Jak již z názvu vyplývá, depaletizace je proces zcela opačný procesu paletizace. Jedná se o odebírání předmětů uložených na paletě a jejich přesun na dopravník k dalším výrobním operacím. 
Stejně jako v případě paletizace, i proces depaletizace může řešit odebírání jednotlivých kusů (výrobky, balíčky atp.), nebo lze depaletizovat i celé vrstvy výrobků (sklenice, plechovky, sudy atp.). Výsledkem zapojení procesu automatické depaletizace do výrobního cyklu je jednoznačné zvýšení výkonu celé výroby a zároveň opět snižuje zátěž zaměstnanců a humanizuje tak jejich pracovní prostředí.

Řešení TEMEX

      Robotická depaletizace       Depaletizační stanice
      flexibilní řešení pro více typů výrobků           řešení pro vysoce výkonné provozy (nápoje, potraviny)

 

Paletizační linka – vizualizacePaletizační linka – vizualizace

 

Paletizační linka s ovinovačkou (kartónové krabice)Paletizační linka s ovinovačkou (kartónové krabice) – vizualizace

 

Centrální paletizace – vizualizace Centrální paletizace – vizualizace 

 

Centrální paletizace – vizualizace Centrální paletizace – vizualizace

 

Paletizační linka (ALU kola) – vizualizacePaletizační linka (ALU kola) – vizualizace