MENU

Dopravníky

Dopravníkový systém

Automatizace + Dopravníky = Inteligentní dopravníkové systémy. Vyvíjíme elegantní řešení pro výrobní a logistické firmy, které chtějí optimalizovat manipulaci s materiály, polotovary a hotovými výrobky při jejich výrobě a skladování.

Dopravníky od nás

Společnost TEMEX, spol. s r.o. se zabývá projekcí, konstrukcí, výrobou, montáží, uvedením do provozu a následným servisem dopravníků a dopravníkových systémů. Při návrhu vycházíme ze specifických požadavků našich zákazníků v různých průmyslových odvětvích, jako automotive a elektrotechnickém průmyslu, ale i v potravinářství a papírenském průmyslu. Dodáváme dopravníky válečkové, pásové, řetězové, gravitační, a to včetně křižovatek a zdviží.

Technická úroveň našich řešení je v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy v oboru. Pro řízení dopravníkových linek standardně používáme systémové prostředky firmy SIEMENS. Na přání zákazníka instalujeme řídicí systémy i jiných firem (Mitsubishi, Omron, Alen Bradley, aj.).

Naše řešení

Dopravníkové systémy jakéhokoliv provedení vyžadují účinné řízení svých pohonů a mnohdy také vizualizaci aktuálního stavu přepravy. Pohony jednodušších a menších dopravníků mohou být ovládány pouze směrovými stykači, ovšem dopravníkové linky sestávající z několika samostatných dopravníků, navíc např. vybavené odbočkami a křižovatkami, již musí využívat frekvenční měniče a inteligenci v podobě programu uloženého v PLC. Pomalý rozběh a zastavení, možnost zadávání několika různých rychlostí nebo její plynulá změna, to vše je pro nás jednoduchou záležitostí. Vizuální nástavba v podobě operátorského panelu či dokonce grafické vizualizace je pak již pomyslnou „třešničkou na dortu“, umožňující obsluze nejvyšší komfort ve sledování a řízení přepravy.

Jednoznačná detekce předmětu je klíčová pro řízení jakékoliv dopravníkové linky. Ke snímání aktuální polohy slouží v drtivé většině případů optická čidla, vyžívající odrazu buď od odrazky, nebo od předmětu samotného. Ideálním řešením je ovšem čidlo typu optozávora, kdy lze spolehlivě detekovat přerušení paprsku bez ohledu na barvu předmětu anebo jeho vzdálenost od čidla.

Ne vždy ovšem vyhoví optické snímání polohy – např. při přepravě velmi horkých předmětů, nebo při nemožnosti umístit dvě čidla optozávory proti sobě, lze využít také ultrazvukové snímače.

Společnost TEMEX, spol. s r. o. zastupuje na českém trhu francouzskou společnost Transept, dodavatele lehkých dopravních systémů.

 

V oblasti dopravníkových systémů dokážeme přepravovat předměty velmi těžké i velmi lehké, horké, křehké, prašné i sterilně čisté. Umíme to vpřed i vzad, nahoru i dolů, doleva i – samozřejmě – doprava. Křížení a zatáčky nám nedělají problém. A co se týče rychlosti: vždy se přizpůsobíme vám.

 

image

image

image

image

Související Služby