MENU

Montážní linka pedálové soustavy

Montážní linka pedálové soustavy

Naše poloautomatická montážní a testovací linka = zvýšení produktivity práce a maximální eliminace jakékoliv chyby obsluhy 

 

img

Základní parametry

img

Pohled na vizualizaci celé linky

img

Pracoviště s robotem pro měření rozteče mezi pedály

img

Výsledný produkt

 

MONTÁŽNÍ LINKA PRO SKLÁDÁNÍ A TESTOVÁNÍ PEDÁLOVÉ SOUSTAVY

 

Název zakázky:       VW MQB37
Termín realizace:    2019

ZADÁNÍ:
Projekt byl realizován na základě požadavku zákazníka na poloautomatickou montážní a testovací linku pro výrobu pedálové soustavy brzdy projektu VW MQB37v.

ŘEŠENÍ – PARAMETRY:
Takt linky:    14 sec / ks
Kapacita:     Na deseti stanicích je postupně zpracováno 15 paletek.

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU:

1. Třemi operátory jsou postupně vkládány jednotlivé komponenty na paletky v dopravníku. 

2. Jednotlivé komponenty jsou na paletku vkládaný do předem připravených lůžek. 

3. V první stanici je díl automaticky polepen jedinečným štítkem, který je načten v každé stanici. Každá paletka je osazena RFID technologii a ukládá data z každé stanice do databáze. 

4. Celý proces montáže již probíhá automaticky (např. nasazení plastových bushu do pedálů a vkládání brzdového pedálu do brackety).

5. Za použití robota a laseru naměříme rozteč mezi pedály, jejích výšku a šířku a uložíme do databáze.

6. Poslední stanice OK/NOK manipulátor nascanuje štítek a dle vyhodnocení testeru odloží díl na OK nebo NOK dopravník.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Přepravu mezi pracovními stanicemi obstarává paletkový dopravník Bosch. Veškerá montáž probíhá automaticky bez zásahu obsluhy. Obsluha pouze zakládá díly do paletky do POKA YOKE přípravků. Je tedy eliminována jakékoliv chyba obsluhy. Veškeré data z výroby jsou zapisovány do databáze.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Všechny vstupní komponenty jsou detekovány ihned po vložení na paletku, takže není možné do linky poslat špatný díl (kontrola vstupních dílů)
  • Eliminace lidské chybovosti
  • Eliminace pracovních úrazů při ruční manipulaci – kompletaci
  • Úspora pracovní síly
  • Snížení finančních nákladů na kompletaci pedálů 
  • Zvýšení produktivity práce
  • Zvýšení kreditu dodavatele u zákazníka
  • Snížení počtu reklamací ze strany konečného zákazníka
  • Snížení nákladů v oblasti JAKOSTI

imageCelkový pohled na linku z realizace

imageStanice č. 1 - vložení bracketu + ETC pedálu do paletky a tisk štítku

imageČást paletkového dopravníku Bosh

imageRobot na měření rozteče mezi pedály

imageVýstupní dopravník pro OK díly