MENU

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Každá místnost v budově si zaslouží být dobře větrána. V součastné době, kdy stoupají venkovní teploty již v dubnu a vedra končí v listopadu je velmi žádoucí také ochlazování pracovišť, kanceláří nebo bytových prostorů.

 

Vzduchotechnika je to vlastně nucené větrání určitých prostorů. Může se jednat o výrobní haly, komerční prostory, sportoviště, operační sály, kuchyně, školní třídy, laboratoře, bytové domy či chráněné únikové cesty - CHÚC.

Když hovoříme o klimatizaci, máme na mysli přímé ochlazování prostorů. Cílem je dosažení optimální teploty pro osoby na pracovištích – chlazení komerční, nebo pro technologie – chlazení strojní.

Veškeré výrobní haly, kanceláře, komerční prostory, kuchyně a další místa, kde se nachází větší počet osob, se neobejdou bez dobře fungující vzduchotechniky. Největší využití bývá tam, kde není možnost přirozeného větrání například okny, které zajistí dosažení požadované teploty, čistoty a vlhkosti vzduchu. V těchto případech se do vzduchotechniky přidávají další aktivní prvky jako chladič, ohřívač, zvlhčovač a filtry. Kompaktnost a správnou funkci celého systému pak zabezpečuje systém měření a regulace.

K doplnění a zvýšení komfortu na pracovištích nebo v obytných prostorách slouží především klimatizace. Tyto jednotky upravují teplotu v místnostech chlazením, nebo ohřevem vzduchu.

Společnost TEMEX, spol. s r.o. se zabývá realizací komplexních dodávek a montáží klimatizačních a vzduchotechnických zařízení nejen ve všech oblastech průmyslu, ale i ve zdravotnictví, školství, komunální sféře a jiných odvětvích. Součástí dodávek jsou i navazující činnosti, jako měření a regulace a elektro rozvody. 

Používáme komponenty jak českých firem, tak i renomovaných zahraničních výrobců, abychom splnili všechny požadavky zákazníka. Součástí každé instalace je oživení zařízení, jeho uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a dodání nezbytných certifikátů. 

Nedílnou součástí naší činnosti je servis, a to nejen poruchový, ale i preventivní. Tento servis nabízíme a provádíme jak na námi namontovaném zařízení, tak i na zařízeních instalovaných jinými firmami. 

Naše služby poskytujeme nejen investorům, ale také dodavatelům staveb. Stavební firmy oceňují rychlou dodávku, vysokou kvalitu a profesionalitu. Důležitou součástí našich služeb je také optimalizace projektu a případně návrh jiného, cenově efektivnějšího řešení.

 

NAŠE SPECIALIZACE V OBLASTI VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE:

 •     Průmyslové haly a technologie
 •     Velkokapacitní a školní kuchyně
 •     Administrativní budovy, kongresová centra
 •     Společenské sály, kina, divadla, sportovní objekty
 •     Zdravotnická zařízení, lékárny, ordinace, operační sály
 •     Nákupní centra

image

image

image

image

robotizace

Jaká řešení vám můžeme nabídnout?

 • VZDUCHOTECHNIKA
 • Větrání výrobních hal velkými VZT jednotkami
 • Zajištění výměny vzduchu v obchodních centrech
 • Větrání prostorů s nároky na čistotu prostředí
 • Větrání místností s požadavky na stálou teplotu a vlhkost
 • KLIMATIZACE
 • Dodávky split jednotek pro samostatné místnosti
 • Dodávky multisplitových systémů
 • Velké systémy s proměnným tokem chladiva pro kanceláře a obchody
 • Strojní chlazení pro napojení kondenzační jednotky do VZT

 

Související Služby