MENU

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

 

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Termín: 07. 03. 2022 – 28. 04. 2022

Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Název vzdělávací aktivity: Zvýšení efektivity zaměstnanců v projektování elektro

Číslo dohody uzavřené s ÚP ČR: OTA-MN-2/2022

Rozsah vzdělávací aktivity: 60 vyučovacích hodin/účastník

Počet zapojených účastníků: 6

Schválená výše nákladů (dotace) dle HK: 383 760 Kč
 

CÍL PROJEKTU:

Zvýšení (rozšíření) úrovně znalostí, dovedností odborníků na středisku Projekce elektro (projektantů elektro v SW Eplan a to na úroveň „Experience“). Byl kladen důraz na optimalizaci a automatizaci inženýrských procesů (zvýšení efektivnosti v projektování elektro, optimalizace a automatizace návrhu), které pomůžou společnosti TEMEX v dlouhodobém horizontu k vyšší konkurenceschopnosti s cílem urychlit proces vývoje produktu, a zároveň tím snížit náklady projektu a zvýšit rychlost a efektivnost práce. Dalším cílem projektu je zvýšení adaptibility pracovníků starších 54 let v den zahájení projektu.

Loga Úřadu práce a Evropského sociálního fondu

 

Zvýšení efektivity zaměstnanců v projektování elektro

Výzbroj elektrorozvadeče