MENU

Výzkumné a vývojové centrum TEMEX

Projekt "VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM TEMEX" byl spolufinancován Evropskou unií

 

Dotační tituly "Podpora průmyslu" pomáhají investovat především do naší budoucnosti. Najdeme zde dodávky strojního vybavení, CNC strojů apod.

Výzkumné a vývojové centrum

Tento rozsáhlý projekt se podařilo uskutečnit díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Hlavním cílem projektu je vývoj a testování nových technologií, pro jejich uplatnění v průmyslové automatizaci.

„Vývoj a inovace provádíme již mnoho let, ale nikoliv v takovém rozsahu, jak to nyní požadují současné trendy. Pro další rozvoj firmy je stále důležitější mít vlastní specializované centrum, které se bude zabývat vývojem a inovacemi systematicky a soustavně. Cílem našeho projektu je vytvoření vývojového a inovačního centra VICP 4.0, které připraví naše výrobky na průmyslovou revoluci – industry 4.0. K dosažení tohoto cíle je však zapotřebí zdokonalit a rozšířit naše dosavadní výzkumné a inovační aktivity, které jsou základními kameny k zavedení Industry 4.0 do výrobního procesu.“ uvedl ředitel pro strategii Ing. Roman Vybíral.

Vybavení výzkumného centra pro výzkumnou činnost je možné využít i třetími osobami. Seznam vybavení a základní podmínky pro takovou spolupráci najdete v přiloženém dokumentu níže.

Projekt "VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM TEMEX" byl spolufinancován Evropskou unií.

Základní pravidla pro pronájem výzkumného vybavení

1. Pronájem vybavení je nutné dohodnout s dostatečným předstihem, minimálně měsíc předem.

2. Pronajmout lze pouze takové vybavení, které momentálně není využíváno pro vlastní výzkum Výzkumného a vývojového centra TEMEX. Vlastní výzkumná  činnost má vždy přednost, před výzkumnou činností externí.

3. Pronajatý majetek nesmí opustit prostory Výzkumného a vývojového centra TEMEX. Výzkumná činnost na pronajatém majetku může tedy probíhat pouze v prostorách Výzkumného a vývojového centra TEMEX.

4. Práce na pronajatém výzkumném majetku mohou provádět pouze osoby s příslušným oprávněním a specializací. Nájemce při podpisu nájemní smlouvy předloží jejich seznam a doloží jejich profesní odbornost.

5. Ceny pronájmu jsou smluvní a sjednávají se individuálně dle požadavků nájemce.

6. Nájem lze sjednat pouze na dobu určitou.

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu Výzkumného a vývojového centra TEMEX

 

Rozšíření výroby jednoúčelových strojů a obráběcí centrum

Podnikatelský záměr „Rozšíření výroby jednoúčelových strojů o obráběcí centrum“ byl pro firmu TEMEX, spol. s r. o. stěžejním mezníkem k dalšímu rozvoji firmy. Firma se od roku 1997 zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojů dle zadání zákazníka a tento podnikatelský záměr jej posouvá na jedno z prvních míst na trhu. Bylo nutno snížit externě zajišťovanou výrobu komponent, zrychlit výrobu strojních součástek a zlepšit operativu při několikanásobném vývoji součástek. Dále to byly vysoké nároky na logistiku při dopravě těchto součástek. Záměrem projektu bylo vybudovat kompletní CNC centrum. K 31. 12. 2014 bylo centrum vybaveno dvěmi CNC frézami, které jsou on-line spojeny s konstrukčním oddělením, příslušenstvím k CNC frézám, popisovačkou výrobků, měřícím stolem, měřícími nástroji, pásovou pilou, kotoučovou bruskou, kotoučovou pilou stolní a potřebným zázemím. Tímto se odstranily hlavní příčiny omezující naše možnosti ve smyslu zvýšení operativnosti při vývoji jednoúčelových strojů. To vše má dopad na zkrácení termínu realizace a následně na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu i ceně realizovaných zakázek.

Rovněž při realizaci projektu došlo k navýšení pracovních míst – dva obráběči vyškoleni na obsluhu CNC strojů, jeden přípravář výroby a jeden pracovník pro přípravu programů. Ke dni 31. 12. 2014 jsou tito pracovníci zaškoleni tak, aby mohly stroje obsluhovat ve zkušebním provozu. Všechny stroje jsou funkční a provozuschopné.

Ke splnění závazných ukazatelů došlo po montáži a uvedení do provozu požadovaných strojů:

• CNC fréza č. 1 a 2 (A1-MCV 1016 QUICK, A2-MCV 1016 QUICK) 
• Příslušenství k CNC frézám 
• Drátovka (CHMER G43S) 
• Popisovačka výrobků (e10-c153) 
• Měřící stůl (Měřící přístoj TESA Micro-Hite 3D-i 454) 
• Měřící nástroje 
• Pásová pila (ERGONOMIC 320.250G-F) 
• Kotoučová bruska (ACETI 105) 
• Kotoučová pila stolová (MKS 275 N)

Na všechny tyto výše uvedené stroje bylo vypsáno výběrové řízení s ohledem na jeho cenu a termín dodání.

 

Rozšíření obráběcího centra vlivem nárůstu zakázek

V rámci projektu „Rozšíření obráběcího centra vlivem nárůstu zakázek“ číslo projektu: 2.2 RV03/4930, bylo stávající obráběcí centrum dovybaveno frézovacím a vrtacím centrem, které je on-line spojeno s konstrukčním oddělením a sadou nástrojů k CNC fréze.

Toto dovybavení stávajícího obráběcího centra je velkým přínosem pro naši firmu tak přínosem pro zvýšení zaměstnanosti v regionu. Tímto se odstranily hlavní příčiny omezující naše možnosti ve smyslu zvýšení operativnosti při vývoji jednoúčelových strojů, což vede ke zkrácení termínů realizací, následně ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu i ceně realizovaných zakázek.

Rovněž při realizaci tohoto projektu došlo k navýšení pracovních míst – 2 obráběči vyškoleni na obsluhu CNC strojů.

Ke dni 30. 11. 2015 jsou tito pracovníci patřičně zaškoleni a zapojeni do provozu. Všechny stroje včetně nového frézovacího a vrtacího centra jsou plně funkční a provozuschopné. Na požadovanou technologii bylo vypsáno výběrové řízení s ohledem na jeho cenu a termín dodání. K splnění závazných ukazatelů došlo po montáži a uvedení do provozu požadované technologie.

Frézovací vrtací stroj MCV 754 QUICK je určen k vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování ve větších a tvarově složitých dílech. Automatická výměna nástrojů umožňuje práci v automatickém cyklu.

S použitím zvláštního příslušenství stroj umožňuje obrábění dílců ze čtyř stran, obrábění šroubovic a použití produktivních nástrojů s přívodem chladící kapaliny středem.

 

 

 

 

Výzkumné a vývojové centrum TEMEX

Projekt "VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM TEMEX" byl spolufinancován Evropskou unií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frézovací vrtací stroj MCV 1016

image

 

 

 

 

 

Frézovací vrtací stroj MCV 754 QUICK

image

Typ Název Velikost Stáhnout
.pdf Seznam majetku výzkumného centra pořízeného s pomocí dotace 214,7 KiB