MENU

Automatická pastovací stanice chladiče

Automatická pastovací stanice chladiče
img

Základní parametry

img

– založení chladiče (stávající varianta), B – nová varianta

img

C – umístění kontrolek

img

D – posuvné dveře, E – spuštění cyklu – tl. START

img

F – uchopení nové varianty, G – uchopení staré vatianty

img

H – nová varianta chladiče, I – stará varianta chladiče

img

J – kalibrační váha, K – umístění ecopenu

 

 

DODÁVKA PLNĚ AUTOMATICKÉ PASTOVACÍ STANICE CHLADIČE S VYUŽITÍM ROBOTIZACE 

Název zakázky       Jednoúčelový stroj – Finální pastování cooleru
Termín realizace    2018–2019

ZADÁNÍ
Projekt byl realizován na základě poptávky zákazníka a následných technických jednání, kde došlo k finalizaci zadání ze strany konečného zákazníka. Hlavní požadavek zákazníka, byl zaměřen na zvýšení kvality, úsporu pracovních sil a zvýšení produktivity.

ŘEŠENÍ – PARAMETRY
Takt linky:   1 ks/min.
Kapacita:    6 kusů chladičů najednou

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU JEDNOÚČELOVÉHO STROJE

 • Operátor založí díl/díly do přípravku – signalizace  kontrolkou (bílé blikání). Toto samotné založení dílů (chladičů) je kontrolováno čidly přítomnosti.
 • Po založení se plně rozsvítí kontrolka (bílá).
 • Operátor spustí cyklus stroje prosvětleným bílým tl. a dojde k zhasnutí kontrolek a zavření předních posuvných dveří.
 • Robot automaticky odebere díl z přípravku chapadlem a oskenuje DMC kód výrobku.
 • Po OK oskenování proběhne zvážení naprázdno dílu v kalibrační váze.
 • Po odebrání z váhy začne robot provádět u ecopenu nanášení pasty.
 • Po napastování dojde opět k samotnému zvážení dílů.
 • Po zvážení robot vloží díl do přípravku, ze kterého na začátku jej vzal.
 • Signalizace NOK, OK kusu (červená, zelená) – současně s červenou kontrolkou se rozsvítí i vrchní dvoubarevné světlo – červeně.
 • Po ukončení celého cyklu dojde k otevření dveří a operátor po vyjmutí opakuje postup.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 • Manipulaci s díly (chladiči) zajišťují dva roboti KUKA s chapadly (gripery) vlastní konstrukce. 
 • Čtečka DMC kódu je od firmy Cognex a je propojena systematicky s tracebilitou výroby interního systému MES – zákazníka. 
 • Kalibrační váhy jsou propojeny s řídícím systémem SIEMENS a vizualizaci zobrazujeme včetně ovládání na OP panelu.
 • Obsluhu jednoúčelového stroje zajišťuje jeden operátor, který zároveň obsluhuje více navazujících pracovišť.

 

Klíčové benefity našeho řešení

 • Minimalizace zmetkovitosti – 0 %
 • Zkompletované chladiče na dodaném zařízení TEMEX jsou vyráběny ve zkrácených termínech pro další navazující operace ve výrobním cyklu automobilů
 • Eliminace ručního pastování, kdy docházelo k nesprávnému nanášení a množství pasty na chladič.  Zvýšena produktivita práce a kvality
 • Úspora pracovních sil – zařízení je plně automatické
 • Úspora vstupního materiálů pastovaní
 • Snížení finanční nákladů na zajištění kompletního výrobku

imageCelkový pohled na linku z realizace

imageDetail robota

imageKalibrační vaha

imageDetail ecopenu​​​​​​