MENU

Automatizace finální povrchové úpravy litých kol

Automatizace finální povrchové úpravy litých kol
img

Vizualizace

img

 

img

 

img

 

 

 

AUTOMATIZACE FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY LITÝCH KOL PŘED LAKOVNOU

Název zakázky:       Automated handling parts into customer trays
Termín realizace:    2016-2019

 

ZADÁNÍ:

Projekt byl realizován na základě požadavku zákazníka na automatizaci linky PDV (celkem 25 řad) finálního zpracování hliníkových litých kol.

ŘEŠENÍ:

Takt linky jedné řady: 30 kol/hod 
Kapacita jedné řady: 51 typů kol, 210 kol/ směna

 

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU:

  • Pro broušení kol se používají automatické brusky PDV, momentálně je v provozu 24 linek PDV, které jsou zařazeny do linky spolu se strojem SR-5. Poslední 25 řada je jenom se strojem PDV bez speciálního stroje SR-5. 
  • Typ kola je rozpoznáván kamerovým systémem umístěným za He-Li testry. Kamera rozpoznává hliníkové disky a posílá je do příslušné linky PDV+SR-5. Každá linka je nastavená pro jeden typ kola. 
  • Rozpoznaná kola jsou dopravována válečkovým dopravníkovým systémem k příslušné lince PDV.

 

Základní charakteristika našeho řešení:

Finální odstraňovaní otřepů a špon po lití a obrábění zabezpečují automatické brousící stroje PDV (vnější povrch kola) a SR-5 (vnitřní povrch kola), tyto stroje jsou určeny pro jeden typ kola, proto při rozmanitosti výroby musí být těchto strojů několik, aby byla pokryta co největší část výroby. Dopravníkový systém spolu s kamerami zabezpečují optimalizaci výrobního procesu s co nejmenším počtem obslužných pracovníků.

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Strojní broušení kol je přesné a stabilní
  • Minimalizace zmetkovitosti
  • Eliminace pracovních úrazů při ruční manipulaci s těžkými koly
  • Velká úspora pracovních sil
  • Snížení prašnosti při broušení kol (stroje mají vlastní odsávací systém)

image​​​​​​Rozpoznávání typu kola kamerovým systémem

imageRozpoznaná kola jsou dopravována válečkovým dopravníkovým systémem k příslušné lince PDV

imageAutomatické brousící stroje PDV

imageDopravníky k automatickým brousícím strojům PDV

Související Služby