MENU

Kamerová kontrola a balení feritových jader

Kamerová kontrola feritových jader
Polystyrenová paletka s feritovými jádry
Stroj na kamerovou kontrolu a balení feritových jader

KAMEROVÁ KONTROLA A BALENÍ FERITOVÝCH JADER 

Název zakázky:       Modulární stroj optické kontroly a balení kruhových jader
Termín realizace :   v realizaci

ZADÁNÍ
Na konci výroby feritových jader jsou dvě ručně prováděné operace, optická kontrola jader a jejich vložení do balící jednotky (polystyrenová paletka). 
Cílem projektu je tedy zhotovení automatizovaného zařízení, které by slučovalo optickou kontrolu kruhových feritových jader a následné zakládání do polystyrenových blistrů (paletek).

ŘEŠENÍ – PARAMETRY
Takt stroje: 2 sekundy na jedno jádro
Kapacita vstupního zásobníku: 10 plat (a víc)

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Zařízení je určeno pro plně automatickou vizuální kontrolu kruhových feritových jader. Feritová jádra jsou na vstupu do stroje uložena na plastových platech, s pevně danými rozměry. Feritová jádra jsou kruhového tvaru v rozměrových variacích: 
Rozsah průměrů testovaných jader: 7–36 mm 
Rozsah výšek testovaných jader: 3–25 mm
 
Výstupem ze stroje je plně obsazená polystyrenová paletka s OK feritovými jádry. Půdorysné rozměry výstupní paletky jsou pro všechny variace rozměrů jader totožné. Výška paletky se liší. Paletky jsou na výstupu ze stroje stohovány ve sloupcích (jeden sloupec prázdných paletek, druhý sloupec plně obsazených paletek feritovými jádry). 
Manipulace se vstupními platy na vstupu do stroje, stejně jako manipulace s výstupními paletkami na výstupu ze stroje jsou prováděna manuálně obsluhou stroje.

Základní schéma stroje

POPIS AUTOMATIZOVANÉHO PROCESU

1. Plato se vysune ze zásobníku. Kamera nad platem zaměří pozice jednotlivých jader a souřadnice odešle do robota 1. Nerozpoznané kusy mohou zůstat ležet na platě. 
2. Robot 1 postupně sbírá jednotlivé kusy z plata – při pohybu k třídícímu pásu se zastaví na čas potřebný k nafocení nad kamerou "zespod". Jádro položí na pás.
3. Pás provede krok – jádro vjede pod kameru "shora" a zastaví na čas nutný k pořízení kontrolní fotografie. 
4. Totéž jako v kroku 3 pro další dvě stranové kamery. 
5. Další krok pásu po stranových kamerách, již bude vyhodnoceno, zda je jádro OK nebo NOK. Jádro OK uchopí robot 2, jádro NOK se nechá v dalším kroku spadnout z pásu do zásobníku zmetků. 
6. Jádro OK robot 2 uchopí, nejčastěji ze strany (vzhledem k většinovému uložení v paletce na kant), nebo shora a při pohybu k paletce přejede nad tryskou inkjetu – potisk, značení jader. Poté uloží do paletky. 
7. Při dokončení kamera nad paletkou kontroluje, jestli zaplnění odpovídá očekávanému obrazci.

Klíčové benefity našeho řešení

  • Výrazná úspora lidských zdrojů ve směnném provoze
  • 100 % eliminace ruční manipulace se značnou váhovou zátěží v celém procesu balení
  • Navýšení kapacity výroby
  • Plná automatizace celého procesu balení a paletizace

imagePohled na stroj z realizace (testování, kalibrace)

imageDetail feritových jader

imageKamerová kontrola

image Inkjet – potisk (značení jader)

image Plně obsazená a prázdná paletka s feritovými jádry