MENU

Linka na lisování koncovek a ohyb trubek (end-forming line)

Linka na lisování koncovek a ohyb trubek (end-forming line)

Automatizace a efektivní sloučení několika
pracovišť do jednoho celku s roboty

img

Základní parametry

img

Část linky pro zakládání - Robot 1 a Robot 2

img

Část linky s podavačem pro lisování koncovky 2.

img

Část linky s kamerovou stanicí (kontrola).

img

Vstupní materiál: koncovky 1 a 2, krátká trubka a dlouhá trubka

img

Kamerová kontrola s testovacími rozsahy 1,2,3 a 4.

img

Výstupní produkt

 

Význam

Projekt řeší automatizaci čtyř stávajících pracovišť s pomocí dvou robotů Fanuc a nového pracoviště kontroly.

Jedná se o tyto pracoviště:

 • Stroj pro lisování koncovky 1
 • Stroj pro lisování koncovky 2
 • Stroj pro umytí trubky
 • Stroj pro ohyb trubky
 • Kontrolní stanice

Postup:

Operátor naplní zásobníky a spustí automat ► Nalisování koncovky 1 ► Nalisování koncovky 2 ► Umytí trubky ► Kontrola trubky ► Ohyb trubky ► Výstupní stanice

Pro zakládání trubek do strojů pro lisování koncovek byly navrhnuty a vyrobeny pracoviště pro zakládání pomocí dvou Fanuc robotů M-10iA/10M. Dále bylo navrhnuto a vyrobeno pracoviště pro kontrolu nalisované koncovky 1 pomocí vysokorychlostního optického 2D mikrometru Keyence TM-3000. 

Vstupní materiál se liší podle požadavku na vyráběný rozměr trubky. Linka umožňuje výrobu dvou rozměrů trubek, a to trubka krátká (230 mm) a trubka dlouhá (630 mm). Volbu trubky volí operátor na hlavním operátorském panelu. 

Vstupním materiálem jsou:

 • Trubky o velikosti 230 mm nebo 630 mm.
 • Koncovka 1
 • Koncovka 2

Popis linky

 • Operátor doplní potřebný materiál, navolí typ trubky, kterou chce vyrábět a spustí automat. 
 • Nalisování koncovky 1 (Robot 1 tuto trubku přemístí na druhé pracoviště).
 • Nalisování koncovky 2. 
 • Přemístění trubky Robotem 1 do Washing Machine k umytí (z Washing Machine trubku odebírá Robot 2 a zakládá ji na kamerovou stanici).
 • Ofuk trubky a následná kontrola rozměrů koncovky 1. 
 • Pokud je kontrola rozměrů v pořádku, Robot 2 trubku založí do stroje pro ohyb trubky, který zajistí její výsledný tvar. Hotovou trubku pak Robot 2 přemístí do OK boxu výstupní stanice. 
 • Pokud je některý z kontrolovaných rozměrů kamerové kontroly mimo rozsah, nedojde k založení trubky do stroje pro ohyb, ale ke vhození trubky do NOK boxu.  

Řízení linky zajišťuje řídicí systém SIMATIC S7-1500. Nebezpečný prostor je hlídán bezpečnostními závorami, dveřmi a scannerem.

Klíčové benefity našeho řešení:

 • Integrace stávajících zařízení do jednoho celku
 • Využití nejnovějších technologií
 • Tvorba aplikace podle požadavků zákazníka
 • Úspora pracovních míst
 • Minimalizace výrobního taktu linky

imageZleva: Robot 1, Podavač trubek pro lisování koncovek 2, Washing Machine, Robot 2 a stroj pro ohyb trubky

imageZakládání trubky na podavač pro lisování koncovek 2

imagePodavač pro lisování koncovek 2​​​​​

imagePohled na linku z výstupní stanice

imagePohled na kamerovou stanici (kontrola)