MENU

Linka pro rozřazování a ukládání čokoládových pralinek

PackMaster

Multifunkční automatizovaná linka pro rozřazování a ukládání čokoládových pralinek na polykarbonátové lepenky, hromadné ukládání do velkoobjemových beden a semi-automatizovanou částí pro balení cukrovinek Banány.

img

MULTIFUNKČNÍ AUTOMATIZVANÁ LINKA PACKMASTER
​​​​​

POUŽITÉ SYSTÉMY

Senzory: OMRON, FESTO
Řídicí systémy: OMRON, METALWORK, TURCK 
Software: individuální řídící systém na bázi OMRON SYSMAC STUDIO 
 

CHARAKTERISTIKA

Zařízení je navrženo jako jeden celek tvořený třemi základními uzly, které propojují dopravníkové bloky. Zařízení navazuje na výstupní dopravník z linky Mogul Banány. V tomto zařízení jsou dopravovány zákaznické výrobky přímo na pásech pásových dopravníků k dalším zakládacím nebo balícím procesům.

Popis linky:

PackMaster – schéma linky

1) Rozhraní: Linka Mogul Banány / PackMaster, 2) Místo oboustranného plnění baliček: Banány, 3) Retrackovací dopravník 1, 4) Retrackovací dopravník 2, 5) Balička na Banány, 6) Vstup zabalených krabic s Banány na sběrný dopravník, 7) Vyvážecí dopravník krabic s banány do lepičky, 8) Lepička krabic s banány, 9) Ruční paletizace krabic s banány, 10) Zásobníky lepenek s přiváděcími dopravníky, 11) Usměrnění toku materiálu pomocí mantinelů, 12) Předávací místo bonbónů na lepenky, 13) Vyvážecí dopravník NOK bonbónů – REWORK, 14) Stohovač, 15) Dopravník stohů se zdviží, 16) Bufferovací dopravník s možností ručního odebírání stohů, 17) 3D manipulátor, 18) Dokovací stanice pro umístění 2 regálů, 19) Elektrické rozvaděče napájení a ovládání PackMasters

 

ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ RECEPTURY ZAŘÍZENÍ:

Receptura 1 – přenos produktů na lepenky a vkládání do regálových vozíků
Jednotlivé dávky produktů (čokoládových pralinek) přijíždějí do linky po dopravníkových pásech ve formacích, odpovídajících odlévacím formám. Následně jsou v rámci linky pomocí série ratrackovacích dopravníků rozděleny z původních formací tak, aby bylo možné je plynule přenést na polykarbonátové lepenky. Lepenky jsou ve formě stohů umístěny v zásobnících, odkud jsou pomocí vytlačovacího mechanismu postupně separovány a řemenovým dopravníkovým systémem přesouvány do pozice pro přenos produktů na lepenku. Následně jsou lepenky s produkty dále stohovány v pěti vrstvách na sebe a dále převáženy pomocí dopravníkových pásů k manipulátoru, které hotové stohy lepenek s produkty zakládá do regálových vozíků.
Tato receptura zároveň umožňuje technologickou variantu, která zajišťuje, že mohou být hotové stohy pěti naplněných stohovaných lepenek vyváženy pomocí dopravníku z linky přímo k ručnímu odebírání operátorem.

Receptura 2 – hromadné vyvážení produktů do skladovacích beden
Tato receptura zajišťuje hromadné skladování produktů do beden. V tomto případě jsou funkce retracovacích dopravníků vyblokovány a přísunové dopravníky konstantní rychlostí přepravují produkty až do místa předávání produktů na lepenky. Zde je zároveň vyblokována technologie přesunu a produkty samovolně spadávají na vyvážecí dopravní, který je na konci opatřen nastavitelným rozdělovačem a dvěma pozicemi pro dvě skladovací bedny. Po naplnění jedné z beden obsluha pomocí rozdělovače přesune proud produktů do druhé bedny a následně vymění plnou bednu za prázdnou, určenou k dalšímu plnění.

Receptura 3 – manuální balení produktu Banány
V případě aplikace této receptury je využita pouze přední část linky k poloautomatickému balení produktu Banány. Hned za vstupem produktů do linky je umístěn rozřazovací klín, který usměrní tok Banánů z předchozího výrobního proces k operátorům na obou stranách linky. Ti usměrňují produkty do baliček, které Banány zabalí do primárního obalu. Zabalené produkty poté operátoři manuálně balí do kartonových krabic, které po naplnění a zavření umisťují na gravitační skluz. Po něm jsou krabice přesunuty na dopravník, který je ve spodním patře linky převáží k finálnímu lepení, značení a ruční paletizaci.

Klíčové benefity našeho řešení

 

  • Kumulace několika typů manipulace s produkty v jedné lince
  • Automatizace procesu rozřazování produktů z formací
  • Automatizace zakládání lepenek a stohování do regálových vozíků
  • Maximální efektivita a výrobní výkonnost

image PackMaster – předávací místo bonbónů na lepenky

imagePackMaster – dopravníkový pás s formacemi čokoládových pralinek

imagePackMaster – přenášení pralinek na polykarbonátové lepenky

imagePackMaster – přenášení pralinek na polykarbonátové lepenky

imagePackMaster – zakládání do regálových vozíků