MENU

Malé robotické pracoviště

Malé robotické pracoviště

Typická prezentace současného řešení „Průmysl 4.0

img

MALÉ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ

Název projektu:       Malé robotické pracoviště
Termín realizace:    2019

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Pro potřeby výuky frekventantů UTB-Fakulty aplikované informatiky ve Zlíně jsme dodali kompletní pracoviště simulace materiálového toku sloužící zejména pro účely vyčítání kartézských souřadnic a dalších dat v rámci uceleného technologického pracoviště. Výstupní periferií předávaní materiálu pro potřeby spolupráce s dalším pracovištěm v zázemí UTB byl využit kolový autonomní mobilní robot Omron (OEM LD-60) a kolaborativní robot YuMi (IRB 14000).

 

POPIS

Výukové laboratorní robotické pracoviště je postaveno ze základního robotického systému, ke kterému je možné doplnit modulová zařízení pro jednotlivé operace. Pracoviště slouží k získání znalostí a dovedností z oblasti průmyslových robotů s aplikací pro základní řízení kinematiky materiálového toku.
Všechna pracoviště, základní i modulová, jsou mezi sebou propojena a mohou vzájemně komunikovat a spolupracovat díky řídicím systémům hardwarově (HW) a softwarově (SW) rozšířenými tak, aby umožňovaly jejich propojení s řídicím systémem PLC a s nadřízenými řídicím systémem (ŘS) na bázi osobního počítače (PC), které umožňuje měření všech veličin, důležitých z hlediska kinematických problémů systému.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Modulové řešení (rychlá přestavba výukového pracoviště)
  • Typická prezentace současného řešení „Průmysl 4.0“
  • Ucelené výukové pracoviště
  • Praktická prezentace SW a HW v rámci studia

image​​​​​​Malé robotické pracoviště

image Malé robotické pracoviště

imageMalé robotické pracoviště